Mesenteric Venous Thrombosis: Three Consecutive Cases [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(2): 157-160 | DOI: 10.5505/kjms.2020.37801  

Mesenteric Venous Thrombosis: Three Consecutive Cases

Deniz Fındık1, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak2, Doğan Gönüllü3
1University Of Health Sciences, Gaziosmanpasa Training And Research Hospital, Department Of Generl Surgery, Istanbul
2University Of Health Sciences, Gaziosmanpasa Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Istanbul
3Caucas University, Medical School, General Surgery Department, Kars

Erken tanı konulmuş akut mezenterik venöz tromboz (MVT) olguların prognozu, akut arterial trombozlara göre daha iyidir. Görüntüleme tekniklerindeki ilerleme, MVT erken tanısına katkısı ve aynı zamanda aspirasyon trombektomi veya trombolitik uygulaması gibi noninvaziv tedavilerin uygulamasında önemlidir. Bu çalışmada trombozun farklı klinik evrelerinde olan üç MVT vakası sunduk: birinci ve üçüncü olgulara laparotomi veya laparoskopi sayesinde bağırsak nekrozu tanısı konuldu, nekrotik kısım rezeksiyonu yapıldı. İkinci hastaya nekrotik olmayan iskemi tanısı konuldu, girişimsel radyoloji tarafından kısmi SMV rekanalizasyonu sağlandı, takip eden dokuz ay boyunca tromboz nüks etmedi.

Keywords: akut mezenterik ven trombozu, aspirasyon trombektomi, hiperkoagülabilite


Mezenterik Venöz Tromboz: Üç Vaka Takdimi

Deniz Fındık1, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak2, Doğan Gönüllü3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Erken tanı konulmuş akut mezenterik venöz tromboz (MVT) olguların prognozu, akut arterial trombozlara göre daha iyidir. Görüntüleme tekniklerindeki ilerleme, MVT erken tanısına katkısı ve aynı zamanda aspirasyon trombektomi veya trombolitik uygulaması gibi noninvaziv tedavilerin uygulamasında önemlidir. Bu çalışmada trombozun farklı klinik evrelerinde olan üç MVT vakası sunduk: birinci ve üçüncü olgulara laparotomi veya laparoskopi sayesinde bağırsak nekrozu tanısı konuldu, nekrotik kısım rezeksiyonu yapıldı. İkinci hastaya nekrotik olmayan iskemi tanısı konuldu, girişimsel radyoloji tarafından kısmi SMV rekanalizasyonu sağlandı, takip eden 9 ay boyunca tromboz nüks etmedi.

Anahtar Kelimeler: acute mesenteric vein thrombosis, aspiration thrombectomy, hipercoagulability


Deniz Fındık, Aylin Hasanefendioğlu Bayrak, Doğan Gönüllü. Mesenteric Venous Thrombosis: Three Consecutive Cases. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(2): 157-160

Corresponding Author: Doğan Gönüllü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License..


Kafkas University Faculty of Medicine Dean of Kafkas Medical Sciences Journal Editor
Kars, Turkey    

Telephone: +90 474 225 18 04                                     Fax: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Go To Top