Karaciğer Dev Kist Hidatiklerinin tedavisinde büyük çaplı ve multipl kistlerin karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 102-109 | DOI: 10.5505/kjms.2016.00821  

Karaciğer Dev Kist Hidatiklerinin tedavisinde büyük çaplı ve multipl kistlerin karşılaştırılması

Mehmet Aziret1, Hilmi Bozkurt2, Hasan Erdem2, Şahin Kahramanca1, İlhan Bali3, Enver Reyhan2, Safa Önel2, Kenan Binnetoğlu4, Ali Cihat Yıldırım1, Oktay İrkörücü2
1Kars Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Kars, Türkiye
2Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Adana, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tekirdağ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ, Türkiye

AMAÇ: Karaciğer kist hidatiği benign, kronik ve birçok organı etkileyebilen paraziter bir hastalıktır. Çoğunlukla asemptomatiktir ve büyük boyutlara ulaşabilir. Dev karaciğer kist hidatiklerinde büyük çaplı (>10 cm) ve multipl sayıda (>4) hastaların tedavi, nüks, morbidite ve mortalite, sosyodemografik yapı ve komplikasyonlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Toplam 62 hastanın 15 tanesi çalışmaya dahil edildi. Çalışmada iki grup oluşturuldu. Grup 1, kistin çapı 10 cm’den büyük hastalar (n=12); Grup 2, kist sayısı 4’ten fazla hastalardı (n=3). İki grup, komplikasyon, nüks, sosyodemografik açıdan, tanı ve tedavileri açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Çalışma retrospektif olarak planlandı.
BULGULAR: Grup 1’de hastaların sırasıyla ortalama yaş, vücut kitle indeksi, kist çapı, hastanede kalma süresi, takip süresi; 39, 5 yıl, 25, 5 kg/ m2, 11, 75 cm, 9,8 gün, 21, 4 aydı. Grup 2’de hastaların sırasıyla ortalama yaş, vücut kitle indeksi, kist sayısı, hastanede kalma süresi, takip süresi; 44,7 yıl, 27,7 kg/m2, 8,3 adet, 8,6 gün, 17,1 aydı (p>0,05). Grup 1’de, 1 hastada yara enfeksiyonu, 1 hastada intraoperatif kanama ve Grup 2’de 2 hasta da nüks görüldü. Nüks açısından iki grubun karşılaştırmasında anlamlı farklılık tespit edildi (p=0,029).
SONUÇ: Dev kist hidatikler toplumda nadir görülmektedir. Çevre organ ve yapılara bası, safra yollarına veya peritona açılma ve anafilaktik şoka neden olabilmektedir. Ayrıca morbidite, mortalite ve hastane maliyelerini arttırabilmektedir. Çalışmamızdaki bulgular sonucunda dev kist hidatiklerine konservatif cerrahi yöntemleriyle, yüksek kür ve düşük morbidite ve komplikasyon oranlarıyla etkin tedavi edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dev kist hidatik, Ekinokokus granulosus, konservatif cerrahi tedavi


Comparison of Larger Diameter and Multiple Cysts in the Treatment of Giant Hydatid Cysts of Liver

Mehmet Aziret1, Hilmi Bozkurt2, Hasan Erdem2, Şahin Kahramanca1, İlhan Bali3, Enver Reyhan2, Safa Önel2, Kenan Binnetoğlu4, Ali Cihat Yıldırım1, Oktay İrkörücü2
1Kars State Hospital, Department of General Surgery Kars, Turkey
2Adana Numune Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Adana, Turkey
3Fırat University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Tekirdağ, Turkey
4Fırat University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Elazığ, Turkey

AIM: Hepatic hydatidosis is a benign, chronic parasitic disease that can affect many organs. The disease is usually asymptomatic, but the cysts that develop as a result of the disease can reach large sizes. We aimed to compare large hydatid cysts (>10 cm) and multiple cysts (>4) in giant hydatid cysts of liver in terms of demographic structure, recurrence, complications, diagnosis and treatment.
METHODS: A total of 15 out of pool of 62 patients were enrolled in the study and placed into two groups: Group 1 included patients with a cyst diameter larger than 10 cm (n=12) and Group 2 included patients with more than 4 cysts (n=3). The two groups were retrospectively compared in terms of age, sex, demographic structure, recurrence, complications, morbidity and mortality, diagnosis and treatment.
RESULTS: In Group 1, the patients’ mean age, BMI, diameter of cyst and hospitalization time, were 39.5 years, 25.5 kg/ m2, 11.75 cm, 9.8 days and 21.4 months, respectively. In Group 2, the patients’ mean age, BMI, number of cysts and hospitalization time were 44.7 years, 27.7 kg/m2, 8.3 cysts, 8.6 days and 17.1 months, respectively (p>0.05). In Group 1, 1 patient had a wound infection (1.6%) and 1 patient had an intraoperative hemorrhage (1.6%). In Group 2, 2 patients had recurrence (3.2%). A significant difference was detected between groups in terms of recurrence (p=0.029).
CONCLUSION: Rarely seen, giant hydatid cysts may cause secondary infection or fistulization into several organs, and it can open into the peritoneal cavity or place pressure on adjacent organs and structures, which leads to obstructive jaundice. Morbidity, mortality and cost can increase should these potential results of giant hydatid cysts occur. This study demonstrated the resulting high rate of cure and low morbidity and complications that were able to be achieved using conservative surgical treatment methods for hydatid cysts.

Keywords: Giant hydatid cyst, Echinococcus granulosus, conservative surgical treatment


Mehmet Aziret, Hilmi Bozkurt, Hasan Erdem, Şahin Kahramanca, İlhan Bali, Enver Reyhan, Safa Önel, Kenan Binnetoğlu, Ali Cihat Yıldırım, Oktay İrkörücü. Comparison of Larger Diameter and Multiple Cysts in the Treatment of Giant Hydatid Cysts of Liver. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 102-109

Sorumlu Yazar: Mehmet Aziret, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git