Akromiyoklaviküler eklem çıkığı tedavisinde klavikula hook plağı tekniği ve fonksiyonel sonuçları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 13-17 | DOI: 10.5505/kjms.2015.02418  

Akromiyoklaviküler eklem çıkığı tedavisinde klavikula hook plağı tekniği ve fonksiyonel sonuçları

Mehmet Ali Baran, Yaşar Mahsut Dinçel, Ozan Beytemür, Sever Çağlar, Oktay Adanır, Ender Alagöz
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Akromiyoklaviküler eklem çıkığının cerrahi tedavi seçenekleri oldukça çeșitlilik göstermektedir. Biz bu yazımızda Tip 3 ve Tip 5 akromiyoklaviküler eklem çıkıklarında klavikula çengel (hook) plağı uyguladığımız olguları ve fonksiyonel sonuçlarını incelemeyi
amaçladık.

YÖNTEM
Bu retrospektif çalıșmada, aynı teknikle ameliyat edilmiș 24 hastanın verileri incelendi. Veri analizinde, özellikler tanımlayıcı istatistiklerle sunuldu.

BULGULAR
İncelediğimiz 24 hastadan 20’si erkek ve dördü kadındı. Akromiyoklaviküler eklem çıkığı olguların 11 tanesi Rockwood Tip 3, 13 tanesi Rockwood Tip 5 eklem çıkığıydı. Tüm hastalar klavikula çengel plağı tekniği ile tedavi edildi. Hastalar ortalama 27,6 ay
(6 ay–50 ay) takip edildi ve takip direkt grafi ile yapıldı. Fonksiyonel sonuçlar Constant-Murley omuz skorlaması ile değerlendirildi.
Bir hastada enfeksiyon nedeni ile ameliyat sonrası beșinci ayda, bir hastada ise hareket kısıtlılığı nedeni ile ameliyat sonrası üçüncü
ayda plak çıkartıldı. Bir olguda ise plağın çengel kısmının kırılması nedeni ile ameliyat sonrası 13. ayda plak çıkartıldı. Diğer hastalarda șikayet olmadı. Dört olguda direkt grafide dejeneratif değișiklikler saptandı. Constant-Murley omuz skorlaması 20 hastada mükemmel (%83,3) ve dört hastada iyi (%16,7) olarak saptandı.

SONUÇ
Akromiyoklaviküler eklem çıkığı cerrahi tedavisinde klavikula çengel plağı yöntemi cerrahi açıdan kolay uygulanabilen, implant çıkartılmasına nadiren ihtiyaç duyulan ve fonksiyonel sonuçlar açısından bașarılı bir yöntem gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: akromiyoklaviküler eklem, çıkık, plak


Clavicle hook plate technique and its functional results in the treatment of acromioclavicular joint dislocation

Mehmet Ali Baran, Yaşar Mahsut Dinçel, Ozan Beytemür, Sever Çağlar, Oktay Adanır, Ender Alagöz
Orthopaedics And Traumatology Clinic, Bağcılar Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

AIM
Surgical treatment options of dislocations of acromioclavicular joints vary. We aimed to evaluate the surgical and functional results of clavicle hook plate technique used in our patients suffered from acromioclavicular joint dislocation including Rockwood grade 3 and 5 injuries.

METHODS
In this retrospective study, the records of 24 patients, operated with the same technique were evaluated. During data analysis, the characteristics were presented with descriptive
statistics.

RESULTS
There were 20 male and 4 female patients. Rockwood grade 3 and 5 injuries were seen in 11 and 13 patients, respectively, and all of them were treated by using clavicle hook plaque technique. The mean follow up time was 27.6 (6-50) months by using direct X ray graph. The functional results were evaluated using Constant-Murley scores.
The plates were removed from a patient complicated with infection and another patient with movement limitation in the postoperative fifth and third months, respectively. In addition, one of the plates was removed at the thirteenth month after one portion of the plate
was broken. The rest of the patients were without any complaint. We demonstrated degenerative changes in the X- rays of four patients. Constant – Murley shoulder score was perfect in 20 (83.3%) patients and good in 4 (16.7%) patients.

CONCLUSION
Clavicle hook plate technique used in the surgical management of acromioclavicular joint dislocations seems easy to apply and has favorite outcomes with a low incidence of obligatory removal.

Keywords: acromioclaviculer joint, dislocation, plate


Mehmet Ali Baran, Yaşar Mahsut Dinçel, Ozan Beytemür, Sever Çağlar, Oktay Adanır, Ender Alagöz. Clavicle hook plate technique and its functional results in the treatment of acromioclavicular joint dislocation. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 13-17

Sorumlu Yazar: Ozan Beytemür, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git