Premenopozal bir kadında vulvar siringoma: Olgu sunumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 25-27 | DOI: 10.5505/kjms.2015.07830  

Premenopozal bir kadında vulvar siringoma: Olgu sunumu

Pelin Üstüner1, Gülşah Balık2, Hasan Güçer3, Mehmet Kağıtcı2, Şenol Şentürk2, Işık Üstüner2, Emine Seda Güvendağ Güven2
1Rize Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Benign, premalign ve malign lezyonların geniș bir spektrumu vulvayı tutabilmektedir. Klinisyenin karșılaștığı sıkıntı normal varyantlar, benign bulgular ve potansiyel tehlikeli hastalıkları ayırt edebilmektir ve bu her zaman kolay değildir. Siringomalar ekrin ter bezlerinin benign neoplazileridir. Siringomalar sıklıkla alt göz kapağında ve yukarı malar bölgelerde görülmekte, daha az sıklıkta yukarı dudak, aksilla, ekstremiteler, kalçalar, göğüs veya karında olup vulva tutulumu nadirdir. Bu lezyonlar sıklıkla adolesan dönemine yakın kadınlarda görülür.
Bu yazıda diğer vücut alanlarının tutulumu olmaksızın 47 yașındaki bir kadında tesadüfen tanı almıș bir vulvar siringoma olgusunu sunduk. Klinik prezentasyonları ve ilișkili semptomları gereği, vulvar siringomalar vulvanın herhangi bir șeffaf renkli veya pigmente olmayan papül ya da nodüllerinin, vulvar ağrı sendromunun ve vulvar pruritusun ayırıcı tanısında ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: neoplaziler, ter bezleri, siringom, vulva


Vulvar syringoma in a premenopausal woman: A case report

Pelin Üstüner1, Gülşah Balık2, Hasan Güçer3, Mehmet Kağıtcı2, Şenol Şentürk2, Işık Üstüner2, Emine Seda Güvendağ Güven2
1Dermatology Clinic, Rize State Hospital, Rize, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Recep Tayyip Erdoğan University School Of Medicine, Rize, Turkey
3Department Of Pathology, Recep Tayyip Erdoğan University School Of Medicine, Rize, Turkey

A wide spectrum of benign, premalignant, and malignant lesions may involve the vulva. The challenge facing the clinician is to differentiate normal variants, benign fi ndings, and potentially serious diseases, and this is not always easy. Syringomas are benign neoplasms of the eccrine sweat glands. They commonly occur in the lower eyelid and upper malar areas, appearing less frequently in the upper lip, axillae, extremities, buttocks, chest, abdomen, or thigh with the involvement of the vulva being rare. These lesions most often found in women around the time of adolescence.
In this paper we present an incidentally diagnosed vulvar syringoma in a 47-year old female without any involvement of other parts of the body. Due to their clinical presentation and associated symptoms, vulvar syringomas should be considered in the differential diagnosis of any fl esh colored or non-pigmented papules and nodules of the vulva, vulvar pain syndrome, and pruritus vulva.

Keywords: neoplasms, sweat glands, syringoma, vulva


Pelin Üstüner, Gülşah Balık, Hasan Güçer, Mehmet Kağıtcı, Şenol Şentürk, Işık Üstüner, Emine Seda Güvendağ Güven. Vulvar syringoma in a premenopausal woman: A case report. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 25-27

Sorumlu Yazar: Pelin Üstüner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git