Hayvancılıkla uğraşan bireylerin bruselloza ilişkin bilgi ve uygulamaları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 16-20 | DOI: 10.5505/kjms.2011.14633  

Hayvancılıkla uğraşan bireylerin bruselloza ilişkin bilgi ve uygulamaları

Yeliz Akkuş1, Gülnaz Karatay2, Aliye Gülmez3
1Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu
2Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
3Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü

AMAÇ: Bu çalıșma Kars IV No’lu Sağlık Ocağı bölgesinde yașayan
ve hayvancılıkla uğrașan bireylerin bruselloza ilișkin bilgi ve uygulamalarının
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıștır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalıșmada Mayıs-Haziran 2010
tarihleri arasında 97 katılımcı yer aldı. Araștırmanın verileri yapılandırılmıș
soru formu kullanılarak yüz yüze görüșme tekniği ile toplandı.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11,5 istatistik programı
kullanıldı.
BULGULAR: Çalıșmaya katılan bireylerin incelenmesinde;
%84’ünün çiğ sütten beyaz peynir yaptığı, %19’unun peyniri
taze olarak tükettiği, %66’sının tereyağını çiğ kaymaktan yaptığı, %66’sının bruselloz hastalığını duyduğu, %35’inin hayvanında yavru
atma, %32’sinde ise ölü doğum olduğu ve %4 katılımcının daha
önce bruselloz hakkında bilgi aldığı belirlendi.
SONUÇ: Bruselloz, Kars’ta hayvancılıkla uğrașanlar arasında iyi
bilinen bir hastalık değildir. Brusellozun eradikasyonu için özellikle
hastalığın yayılımı ve önlenmesi ile ilgili eğitimlerin yaygınlaștırılması
gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Eğitim, Hemşirelik


Brucellosis related knowledge and practices of animal breeding people

Yeliz Akkuş1, Gülnaz Karatay2, Aliye Gülmez3
1Kafkas University Health High School
2Tunceli University Health High School
3Department Of Microbiology, Kafkas University Veterinary Faculty

AIM: The aim of this study was to evaluate the brucellosis related
knowledge and attitude of animal breeding people live in the region
of number IV. Primary Health Care Center of Kars.
METHODS: Between May and June 2010, there were 97 participants
involved in this descriptive study. The data were gathered
by using a structured questionnaire that was fi lled during face to
face interview. Data were evaluated by using SPSS 11.5 statistics
program.
RESULTS: The analyses of the study population showed that 84%
of the participants were making fresh cheese from raw milk, 19%
were consuming cheese as fresh, 66% were making raw butter
from raw cream, 66% had previous knowledge of brucellosis, 35%
had animals which had thrown kittens, 32% had animals with stillbirth,
and 4% were previously informed about brucellosis.
CONCLUSION: Brucellosis is not a well-known disease among
animal breeding people in Kars. In order to eradicate brucellosis,
generalized education programs particularly dealing with the disease
spread and prevention are needed.

Keywords: Brucellosis, Education, Nursing


Yeliz Akkuş, Gülnaz Karatay, Aliye Gülmez. Brucellosis related knowledge and practices of animal breeding people. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 16-20

Sorumlu Yazar: Yeliz Akkuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git