Cerrahi hastalarda düşme riski [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 94-99 | DOI: 10.5505/kjms.2015.19870  

Cerrahi hastalarda düşme riski

Zeynep Karaman Özlü1, Ayşegül Yayla1, Nadiye Özer1, Kenan Gümüş1, Semra Erdağı1, Zeynep Kaya2
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Erzurum

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı cerrahi hastalarında düşme risklerini belirlemekti.
YÖNTEM
Bu kesitsel çalışmada Şubat ve Mart 2013 tarihleri arasında farklı cerrahi klinte yatan 228 hasta yer aldı. Veriler tanımlayıcı veri anket formu ve Itaki düşme riski değerlendirme Skalası kullanılarak toplandı. Veriler sayı ve oranlar kullanılarak sunuldu. Karşılaştırmalarda ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR
Cerrahi hastalarda düşme riski %67,7’ydi. Hastaların %37,2’si 65 yaştan büyük, %6,6’sının son bir ayda düşme öyküsü, %44,4’ünün kronik hastalığı, %35,8’inin fiziksel destek ihtiyacı, %38,52inin dörtten fazla ilaç kullanımı ve %27.42ünün son bir haftada riskli bir ilaç kullanım öyküsü vardı. Ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası düşme riski daha yüksekti. Yaş grupları, eğitim ya da medeni duruma göre karşılaştırmalar düşme riskini değiştirmedi.
SONUÇLAR
Düşme riski, özellikle ameliyat sonrası, çoklu ilaç kullanan ortopedi problemleri olan hastalar da olmak üzere, cerrahi hastalarda yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Düşme riski, hasta, cerrahi klinik


Risks of Falling in Surgical Patients

Zeynep Karaman Özlü1, Ayşegül Yayla1, Nadiye Özer1, Kenan Gümüş1, Semra Erdağı1, Zeynep Kaya2
1Ataturk University, Health Sciences Faculty, Department Of Surgical Nursery, Erzurum, Turkey
2Ataturk University, Health Research And Training Hospital, Erzurum, Turkey

AIM
The aim of this study was to determine the risks of falling in surgical patients.
METHODS
This cross sectional study included 288 surgical patients hospitalized in various surgical clinics between February and March 2013. The data was collected by using a demographic data survey form and Itaki Fall Risk Assessment Scale. The data was presented with number and percentage. Comparisons were performed by using chi-square test.
RESULTS
The fall risk was found in 67.7 % of surgical patients and 37.2% of them were over 65 years, 6.6% had a history of falling during the previous month, 44.4% had a chronic disease, 35.8% required physical support, 38.5% used more than four drugs and 27.4% used one risky medication during the previous week. Fall risks were higher at the postoperative period in comparison with the preoperative period. Comparison depending on age groups, education or marital status did not change fall risks.
CONCLUSIONS
Fall risk is higher in surgical patients, particularly during postoperative period in patients with orthopedic problems and using multiple drugs.

Keywords: Falling risk, patient, surgical clinic


Zeynep Karaman Özlü, Ayşegül Yayla, Nadiye Özer, Kenan Gümüş, Semra Erdağı, Zeynep Kaya. Risks of Falling in Surgical Patients. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 94-99

Sorumlu Yazar: Ayşegül Yayla, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git