Çocuk Hastalarda Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd Intrarenal Cerrahi-Mini Perkütan Nefrolitotomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Tek Merkezli Retropektif Çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 184-188 | DOI: 10.5505/kjms.2016.19970  

Çocuk Hastalarda Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd Intrarenal Cerrahi-Mini Perkütan Nefrolitotomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Tek Merkezli Retropektif Çalışma

Ahmet Nihat Karakoyunlu1, Hakkı Uğur Özok1, Sercan Sarı2, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Emre Hepşen1, Hikmet Topaloğlu1, Aykut Buğra Şentürk3, Hamit Ersoy3
1S.B.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi,Üroloji Ana Bilim Dalı,Ankara
2Sarıkamış Devlet Hastanesi,Üroloji, Kars
3Hitit Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı,Çorum

Giriş: Çocuk hastalarda böbrek taşı tedavisi önemli bir sorundur. Taş tedavisinde şok dalga litotripsi(SWL), mini-perkütan nefrolitotomi(mini-PNL), mikro perkütan nefrolitotomi(micro-PNL) ve son dönemlerde gelişen retrograd intrarenal cerrahi(RIRC) yöntemleri kullanılmaktadır.
Yöntem: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2012–2015 yılları arasında RIRC ve mini-PNL yapılan 1047 hastadan 17 yaş altı olan 27 hastanın demografik, intraoperatif, postoperatif verilerini ve komplikasyonlarını retrospektif olarak toplayarak değerlendirdik.
Bulgular: Taş boyutu 1–2 cm olan taşlarda başarı RIRC için %70 iken, mini-PNL için %100 idi. Taş boyutu 2–3 cm arası olan taşlarda başarı RIRC için %50 iken mini-PNL için %100 bulundu. Her iki grupta major komplikasyon izlenmedi. Skopi süresi, operasyon süresi, taş yükü ve hastanede kalış süresi her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı şekilde farklıydı.
Sonuç: Sonuç olarak her iki yöntem çocuklar hastalarda uygulanabilir, güvenli ve etkin yöntemlerdir

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Çocuk, Karşılaştırma


Comparison of Retrograde Intrarenal Surgery and Mini-Percutaneous Nephrolithotomy in The Management of Pediatric Kidney Stones: Single Center Retrospective Study

Ahmet Nihat Karakoyunlu1, Hakkı Uğur Özok1, Sercan Sarı2, Mehmet Çağlar Çakıcı1, Emre Hepşen1, Hikmet Topaloğlu1, Aykut Buğra Şentürk3, Hamit Ersoy3
1Department Of Urology,Turkish Ministry Of Health, Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hosptilal,Ankara,Turkey
2Department Of Urology, Sarıkamış State Hospital, Kars, Turkey
3Department Of Urology, Hitit University, Çorum,Turkey

Introduction: Management of kidney stone in pediatric patients is an important problem. Shock Wave Lithotripsy (SWL), mini-percutaneous nephrolithotomy(mini-PNL), micro PNL and recently developing Retrograde Intrarenal Surgery(RIRS) are the methods used in stone management.
Methods: Among from the 1047 patients who had undergone RIRS and mini-PNL in Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, 27 patients who are younger than 17 years were included our study. The demographic, intraoperative and postoperative data of these patients and complications were evaluated retrospectively.
Results: For 1–2 cm diameter stones, the success for RIRS and mini-PNL were %70 and %100, respectively. For 2-3 cm diameter stones, the success for RIRS and mini-PNL were %50 and %100, respectively.There was no major complication in both groups. Scopy time, operation time, stone burden, hospital stay were different between two groups. And the difference was statistically significant.
Conclusion: As a result RIRS and mini-PNL are effective and safe methods and they are feasible in treatment of pediatric patients.

Keywords: Comparison, Kidney stone, Pediatric


Ahmet Nihat Karakoyunlu, Hakkı Uğur Özok, Sercan Sarı, Mehmet Çağlar Çakıcı, Emre Hepşen, Hikmet Topaloğlu, Aykut Buğra Şentürk, Hamit Ersoy. Comparison of Retrograde Intrarenal Surgery and Mini-Percutaneous Nephrolithotomy in The Management of Pediatric Kidney Stones: Single Center Retrospective Study. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 184-188

Sorumlu Yazar: Sercan Sarı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git