Dev bir over kistinin keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS) ile sağaltımı [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 25-29 | DOI: 10.5505/kjms.2011.21931  

Dev bir over kistinin keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS) ile sağaltımı

Kahraman Ülker1, Mustafa Ersöz1, Ürfettin Hüseyinoğlu2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Over kistleri; 5 ve 15 cm üzerinde çapları olduğunda sırasıyla büyük
ve dev olarak tanımlanırlar. 6-8 haftada gerilemeyen büyük kisti
olan kadınlar cerrahi sağaltıma adaydırlar. Büyük ve dev kistlerin
laparoskopi ya da laparoskopi yardımlı mini-laparotomi ile sağaltımı
yayınlanmıș pek çok veri olmasına rağmen özellikle dev kistlerde
laparotomi halen birçok cerrah tarafından tercih edilmektedir. Bu
yazıda, 20cm’lik seröz over kistinin trans-umbilikal, tek insizyondan,
gazsız laparoskopik yaklașımla sağaltımını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dev over kisti, Laparoskopi yardımlı, Minimal invazif cerrahi, Seröz kistadenom, KARS


Management of a giant ovarian cyst by keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS)

Kahraman Ülker1, Mustafa Ersöz1, Ürfettin Hüseyinoğlu2
1Kafkas University School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Kars, Turkey
2Kafkas University School Of Medicine, Department Of Anesthesia And Reanimation, Kars, Turkey

Ovarian cysts over 5 and 15 cm in diameter are described as large
and giant, respectively. In addition, women having large cysts
without regression in 6-8 weeks time are candidates for surgery.
Although data has been published on laparoscopic or laparoscopy
assisted management of large and giant cysts, midline laparotomy is
still preferred by many surgeons, particularly in cases of giant cysts.
In this paper, we present the management of a 20 cm serous ovarian
cyst by a single-incision, transumbilical, gasless laparoscopic
approach.

Keywords: Giant Ovarian Cyst, Laparoscopy Assisted, Minimally Invasive surgery, Serous cystadenoma, KARS


Kahraman Ülker, Mustafa Ersöz, Ürfettin Hüseyinoğlu. Management of a giant ovarian cyst by keyless abdominal rope-lifting surgery (KARS). Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 25-29

Sorumlu Yazar: Kahraman Ülker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git