Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Biatriyal Hacim Küçültme Cerrahisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 23-28 | DOI: 10.5505/kjms.2016.22599  

Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Biatriyal Hacim Küçültme Cerrahisi

Sefer Usta1, Hamit Serdar Başbuğ2, Gökhan Özerdem3
1Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü, Trabzon, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Özel Sevgi Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü, Kayseri, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, atriyum çapları ileri derecede artmış atriyal fibrilasyon (AF) hastalarında, biatriyal hacim küçültme ameliyatlarının etkinliğinin gösterilmesi ve atriyum kütlesindeki azalmanın AF tedavisi üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Atriyum küçültmesi, AF hastalarında mitral ve triküspid kapak cerrahisine ek olarak ablasyon işlemi ile birlikte uygulanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Mart-2012 ile Ocak-2015 tarihleri arasında mitral ve triküspid kapak patolojisi ile birlikte biatriyal dilatasyonu olan ve tedavisinde mitral ve triküspid kapak cerrahisi ile birlikte biatriyal hacim küçültme operasyonu uygulanan yirmiüç AF hastası çalışmaya dahil edildi. Preoperative ve postoperative veriler retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Yirmiüç hastanın, onikisinde triküspid ring annuloplasti, onbir hastada ise DeVega annuloplasti uygulandı. Hastaların tümünde mitral kapak replasmanı (MVR) yapıldı. Biatriyal hacim küçültme tüm hastalara uygulandı. Ortalama preoperatif atrium çapları sol ve sağ sırasıyla 70±20 mm ve 65±21 mm iken, postoperatif sol ve sağ atrial çaplar, sırasıyla 50±14 mm ve 45±8 mm olarak ölçüldü. Postoperatif atriyal çaplarda belirgin azalma sağlandı. Tüm hastalar operasyon sonunda sinüs ritmine döndü.
Sonuçlar: AF tedavisinin başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri de atrium çapıdır. Elektrofizyolojik çalışmalarda, atriyum boyutlarının kalıcı AF gelişmesinde en önemli faktörlerden biri olduğu gösterilmiştir. Sinüs ritminin yakalanmasında atriyum hacim küçültme ameliyatlarının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, biatriyal hacim küçültme, ablasyon, cerrahi


Biatrial Volume Reduction Surgery in Management of Atrial Fibrillation

Sefer Usta1, Hamit Serdar Başbuğ2, Gökhan Özerdem3
1Department Of Cardiovascular Surgery, Ahi Evren Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Trabzon, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Kafkas University Faculty Of Medicine, Kars, Turkey
3Department Of Cardiovascular Surgery, Private Sevgi Hospital, Kayseri, Turkey

Objective: In this study, we aimed to demonstrate the efficiency of biatrial volume reduction surgery and investigate the outcomes of the atrial mass decrease in the treatment of atrial fibrillation (AF) among the patients with a significant increase in atrial diameter. It is performed together with mitral and tricuspid valve surgery together with the ablation procedure in patients with AF.
Methods: Between March-2012 and January-2015, twenty-three cases with mitral valvular pathology with coexisting AF and biatrial dilatation treated with biatrial volume reduction operation along with the mitral and tricuspid valve surgery were included the study. Preoperative and postoperative data were retrospectively evaluated.
Results: Out of twenty-three patients, twelve patients were applied tricuspid ring annuloplasty and eleven patients were treated with DeVega annuloplasty. Mitral valve replacement (MVR) process was performed in all 23 patients. Biatrial volume reduction was done in all patients. While the preoperative left and right atrial diameters were 70±20 mm and 65±21 mm, the average of postoperative left atrial and right atrial diameters were measured 50±14 mm and 45±8 mm respectively. Sinus rhythm was achieved in all patients at the end of the operations.
Conclusion: One of the important factors affecting the success of the treatment of AF is the atrium diameter. The sizes of both atria in the electrophysiological studies are seen as the most important factor for the development of permanent AF. Atrial volume reduction operations are thought to be necessary for the achievement of sinus rhythm.

Keywords: Atrial fibrillation, biatrial volume reduction, ablation, surgery


Sefer Usta, Hamit Serdar Başbuğ, Gökhan Özerdem. Biatrial Volume Reduction Surgery in Management of Atrial Fibrillation. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 23-28

Sorumlu Yazar: Hamit Serdar Başbuğ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git