Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörler [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 81-86 | DOI: 10.5505/kjms.2015.29591  

Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörler

Yeşim Yaman Aktaş1, Neziha Karabulut2, Durdane Yılmaz3, Ayşe Sevde Özkan4
1Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Giresun
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum
3On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Samsun
4Medical Park Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ordu

AMAÇ
Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörleri belirlemek.
YÖNTEM
Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Ekim 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 75 hasta oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Hasta Tanıtım Formu” ve “Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler Ölçeği” kullanılarak toplandı. Veriler yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR
Araştırmada sırasıyla ağrı, uyuyamama, mahremiyetin kaybı ve eşini özleme en önemli stresörler olarak saptandı. Çevresel stres ölçek puan ortalaması 86.70±2.73’dü ve bu puan yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumundan etkilenmiyordu (p>0.05).
SONUÇ
Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörler ağrı, uyuyamama, mahremiyetin olmaması, ve eşini özlemedir. Ancak, algılanan stres düzeyi genel ortalamadan düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Çevresel etkiler, Kalp damar cerrahisi, Yoğun bakım


Perception of Environmental Stressors by Critical Care Patients Treated in Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit

Yeşim Yaman Aktaş1, Neziha Karabulut2, Durdane Yılmaz3, Ayşe Sevde Özkan4
1Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Giresun University, Giresun, Turkey
2Faculty Of Health Sciences, Department Of Surgical Nursing, Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Health High School, Department Of Nursing, On Dokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
4Medical Park Hospital, Cardiovascular Surgery Unit, Ordu, Turkey

AIM
To determine the environmental stressors perceived by patients treated in cardiovascular surgery intensive care unit.
METHODS
This study was a descriptive research. The sample of the study consisted of the cardiovascular surgery intensive care unit patients (n=75) treated between October 2013 and January 2014. The data was collected using “Patient Questionnaire” developed by the researchers and “Intensive Care Unit Environmental Stressor Scale (ICUESS)”. The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, t test and Mann-Whitney U test.
RESULTS
Pain, sleeplessness, loss of privacy and missing her/his partner were the main stressors determined in the study. The mean ICUESS score was 86.70±2.73 and age, gender, marital status and educational level did not affect the score (p>0.05).
CONCLUSION
Pain, sleeplessness, loss of privacy and missing her/his partner were the main stressors perceived by the patients treated in the intensive care unit. However, perceived stress levels are lower than the general averages.

Keywords: Environmental impacts, Cardiovascular surgical procedure, Critical care


Yeşim Yaman Aktaş, Neziha Karabulut, Durdane Yılmaz, Ayşe Sevde Özkan. Perception of Environmental Stressors by Critical Care Patients Treated in Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 81-86

Sorumlu Yazar: Neziha Karabulut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git