0–5 Yaş Arası Türk Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenleri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 94-97 | DOI: 10.5505/kjms.2016.30301  

0–5 Yaş Arası Türk Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenleri

Çiğdem Eda Balkan1, Murat Karameşe2, Demet Çelebi3, Sabiha Aydoğdu1, Zeki Çalık2, Yunus Yılmaz4
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 25240, Erzurum, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 36100, Kars, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 25240, Erzurum, Türkiye
4Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 36100, Kars, Türkiye

AMAÇ: Akut gastroenterit salgınları bütün dünyada özellikle çocuklar için ortak bir sağlık problemidir. Her yıl binlerce çocuk bakteri, parazit ve viral etkenlerin sebep olduğu diyare sonucu hayatını kaybetmektedir. Bu çalışmada, 5 yaş altı çocukların dışkı örneklerinde mevsimlere göre diyare etkenlerinin oranlarının bulunması hedeflenmiştir.
YÖNTEM: Bu çalışmada, 0–5 yaş arası çocuklardan 216 gaita örneği toplanmıştır. Bu örnekler; Rotavirus, Adenovirus, Salmonella, Shigella, Entamoeba, Giardia, Clostridium difficile Toksin A ve Toksin B testlerine tabi tutulmuştur. Clostridium difficile toksinleri ELISA metodu ile tespit edilmiştir. Rotavirus, Adenovirus, Giardia and Entamoeba ajanlarına ait antijenlerin tespiti için İmmunkromatografik testler kullanılmıştır. Dışkı örneklerinde Salmonella ve Shigella şüpheli laktoz negatif kolonilerin tespiti için MacConkey Agar ve Selenit-F buyyon kullanılmıştır. Doğrulama için IMVIC testleri yapılmıştır.
BULGULAR: Elde edilen sonuçlar, izole edilen ajanların sırasıyla viral (%40,74), bakteriyel (%24,98) ve parazitik (%20,82) ajanlar olduğunu göstermiştir. Rotavirus gibi bazı ajanlar en çok kış aylarında (Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat) en yüksek seviyede tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Salmonella ve Shigella gibi bazı bakterilerin sebep olduğu salgınlar ise yaz aylarında (Haziran, Temmuz ve Ağustos) daha sık görülmüştür.
SONUÇ: Elde edilen verilere göre, diyare enfeksiyonları genellikle Şubat, Mart ve Nisan aylarında görülmektedir. Kış ve ilkbahar aylarında en sık görülen ajan Rotavirus’tur. Sonuç olarak, hastaneye yatış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilebilmesi için 0–5 yaş arası çocukların dışkı örneklerinde viral, bakteriyel ve parazitik ajanların diyare etkeni olarak araştırılmasının önemli olduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, diyare, gastroenterit, rotavirus, salmonella, giardia


Acute Gastroenteritis Agents Among 0–5 Years-Old Turkish Children

Çiğdem Eda Balkan1, Murat Karameşe2, Demet Çelebi3, Sabiha Aydoğdu1, Zeki Çalık2, Yunus Yılmaz4
1Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Erzurum, Turkey
2Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Kars, Turkey
3Atatürk University Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Erzurum, Turkey
4Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Kars, Turkey

AIM: Acute gastroenteritis outbreaks are the common health problem throughout the world especially in children. Every year, thousands of children die due to the diarrhea caused by bacteria, parasites and viral agents. In this study, we aimed to evaluate the rates of diarrheal agents in 0–5 years-old children’s stool samples in terms of seasons.
METHODS: In this study, 216 stool samples were taken from 0–5 year-old children. These samples were examined with some tests for Rotaviruses, Adenoviruses, Salmonella, Shigella, Entamoeba, Giardia, Clostridium difficile Toxin A and Toxin B. Clostridium difficile toxins were detected by using ELISA (CerTest, Biotec, Spain). Immunochromatographic tests were used to detect the Rotavirus, Adenovirus, Giardia and Entamoeba antigens. Selenite-F broth and MacConkey Agar mediums were used to find lactose negative colonies for Salmonella and Shigella in stool samples. Confirmation was performed by IMVIC tests.
RESULTS: The obtained results showed that the isolated agents were viral (40.74%), bacterial (24.98%) and parasitic (20.82%) respectively. Some agents showed a peak in the cold seasons such as Rotavirus (November, December, January and February). On the other hand, some outbreaks that came out by Salmonella and Shigella were seen most frequent in hot seasons (June, July, and August).
CONCLUSION: According to the obtained data, diarrheal infections were mostly identified in February, March and April. Rotavirus infections are more frequent in winter and spring. In conclusion; we believe that analysis of viral antigens, bacteria and the parasites as diarrheal agents in stool sample is important in 0–5 years-old infants to prevent hospitalizations and unnecessary drug use.

Keywords: Children, diarrhea, gastroenteritis, rotavirus, salmonella, giardia


Çiğdem Eda Balkan, Murat Karameşe, Demet Çelebi, Sabiha Aydoğdu, Zeki Çalık, Yunus Yılmaz. Acute Gastroenteritis Agents Among 0–5 Years-Old Turkish Children. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 94-97

Sorumlu Yazar: Murat Karameşe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git