Kronik ağrılı lomber stenoza eşlik eden psikiyatrik hastalıklar ve lomber stenoz cerrahisine etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 155-161 | DOI: 10.5505/kjms.2016.31032  

Kronik ağrılı lomber stenoza eşlik eden psikiyatrik hastalıklar ve lomber stenoz cerrahisine etkileri

Şeyho Cem Yücetaş1, Yelda Yenilmez2, Can Hakan Yıldırım1, Nergiz Hüseyinoğlu3, Yusuf Ehi3, Serat Tunç2, Kadir Yıldırım1, Necati Üçler4
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Kars
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kars
4Adıyaman Üniversitesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Amaç: Lomber stenoz ileri yaşlarda sık görülen ağrılı bir sorundur. Ağrı, yaşam kalitesini ciddi boyutta bozan bir şikayettir. Lomber stenozu olan hastalarda eşlik eden bir psikiyatrik bozukluk olup olmadığı ve bu hastaların postoperatif Visual Analog Scale skorları değişkenleri değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Aralık 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında Beyin ve Sinir Cerrahisi tarafından değerlendirilen ve opere edilen 80 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalar preop psikiyatri uzmanı ile konsulte edildi. Psikiyatri uzmanı tarafından hastalara SCID-I (Structured clinical interview for DSM-IV axis I disorders), Beck depresyon ölçeği ve Beck anksiyete ölçeği uygulandı. Psikiyatrik bozukluk eşlik eden hastalara psikiyatri uzmanı tarafından SSRI (Serotonin gerialım inhibitörü) grubu bir antidepresan başlandı ve düzenli aralıklarla kontrolleri yapıldı. Psikiyatrik bozukluk eşlik eden ve etmeyen hastaların preoperatif ve postoperatif 1 ve 6 ay sonraki Visual Analog Scale skorları karşılaştırıldı.
Bulgular: Lomber stenoz tanısı alan 80 hastanın 22’sinde majör depresyon, 8’inde yaygın anksiyete bozukluğu ve 5’inde somatizasyon bozukluğu tespit edildi. Eşlik eden bir psikiyatrik bozukluğu olmayan lomber stenozlu hastaların postop 1. ay medyan, minimum ve maksimum Visual Analog Scale skoru değerleri 3.7 (3.2- 4.2), 6. ay Visual Analog Scale skoru değerleri 3.3 (2.7- 3.9) olarak kaydedildi. Psikiyatrik bozukluğun eşlik ettiği 35 hastanın 1. ay medyan, minimum ve maksimum Visual Analog Scale skoru değerleri 5.8 (5.3-6.4), psikiyatrik tedavi başladıktan 6 ay sonra 3.5 (2.5-4.0) olarak kaydedildi.
Sonuçlar: Kronik ağrılı lomber stenoz nedeni ile opere edilen hastalarda eşlik eden psikiyatrik bozukların tedavi edilmesinin postoperatif operasyon başarısını artırdığını vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Lomber Stenoz, Kronik Ağrı, Psikiyatrik Bozukluk

Anahtar Kelimeler: Lomber Stenoz, Kronik Ağrı, Psikiyatrik Bozukluk


Psychiatric disorders in lumbar stenosis with chronic pain and their effects on lumbar stenosis surgery

Şeyho Cem Yücetaş1, Yelda Yenilmez2, Can Hakan Yıldırım1, Nergiz Hüseyinoğlu3, Yusuf Ehi3, Serat Tunç2, Kadir Yıldırım1, Necati Üçler4
1Department Of Neurosurgery, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department Of Psychiatry, Kafkas University, Kars, Turkey
3Department Of Neurology, Kafkas University, Kars, Turkey
4Department Of Neurosurgery, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey

Background: Lumbar stenosis is a painful disorder frequently observed in advanced ages. Pain is a complaint that has significant consequences to quality of life. In this study, it was analyzed whether there are any comorbid psychiatric disorders in patients with lumbar stenosis and the variances in postoperative Visual Analogue Scale scores of these patients.
Methods: 80 patients who were evaluated and operated by the Department of Neurosurgery between December 2012 and April 2013 were subject to retrospective analysis. All patients were preoperatively consulted to a psychiatrist. The psychiatrist administered the SCID-I/CV [Structured clinical interview for DSM-IV axis I disorders, clinical version], Beck Depression Scale and Beck Anxiety Scale. Those patients with comorbid psychiatric disorders were given treatment with an SSRI [selective serotonin reuptake inhibitors] type antidepressant and regular follow-ups were made. Visual Analogue Scale scores of patients with or without comorbid psychiatric disorder were compared in the preoperative term and the postoperative months 1 and 6.
Results: Out of 80 patients diagnosed with lumbar stenosis, 22 were detected with major depression, 8 with generalized anxiety disorder and 5 with somatization disorder. The median, minimum and maximum Visual Analogue Scale scores of lumbar stenosis patients without comorbid psychiatric disorders was 3.7 (3.2-4.2) in the postoperative month 1 and 3.3(2.7- 3.9) in the postoperative month 6. The median, minimum and maximum Visual Analogue Scale scores of 35 lumbar stenosis patients with comorbid psychiatric disorders was 5.8 (5.3- 6.4) in the postoperative month 1 and 3.4 (2.5-4.0) 6 months after psychiatric treatment was initiated.
Conclusions: Our aim was to emphasize that the treatment of comorbid psychiatric disorders in patients operated for chronic pain lumbar stenosis increases postoperative success.
Keywords: Lumbar Stenosis, Chronic Pain, Psychiatric Disorder

Keywords: Lumbar Stenosis, Chronic Pain, Psychiatric Disorder


Şeyho Cem Yücetaş, Yelda Yenilmez, Can Hakan Yıldırım, Nergiz Hüseyinoğlu, Yusuf Ehi, Serat Tunç, Kadir Yıldırım, Necati Üçler. Psychiatric disorders in lumbar stenosis with chronic pain and their effects on lumbar stenosis surgery. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 155-161

Sorumlu Yazar: Şeyho Cem Yücetaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git