Sağ Arkus Aorta ve Ayna Görüntüsü Dallanması: Bir Olgu Sunumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 37-40 | DOI: 10.5505/kjms.2013.32032  

Sağ Arkus Aorta ve Ayna Görüntüsü Dallanması: Bir Olgu Sunumu

Ali Sami Kıvrak1, Nadire Ünver Doğan2, Ahmet Kağan Karabulut2, Zeliha Fazlıoğulları2, Mustafa Koplay1
1Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Arkus aorta varyasyonları disfaji ve stridor gibi klinik belirtiler verebildiği gibi tamamen rastlantısal olarak da tespit edilebilir. Bu varyasyonlar radyolojik incelemeler ve cerrahi operasyonlar sırasında karışıklıklara yol açabildiği için anatomistler, radyologlar ve cerrahlar tarafından bilinmesi gereklidir. Bu yazıda, 50 yaşındaki bir erkeğin göğüs bilgisayarlı tomografisi görüntüsünde izlenen sağ arkus aort ve ayna görüntüsü dallanması sunulmaktadır. Sağ aortik arkın üçlü anomali görüntüsü; solda truncus brachiocephalicus varlığı, sağda truncus brachiocephalicus yokluğu ve sağ taraftaki arterlerin önce a. carotis communis dextra daha sonar a. subclavia dextra olmak üzere ayrı orijin almalarından oluşmaktaydı.

Anahtar Kelimeler: Anotomi, anotomik varyasyon, aort, konjenital, tomografi, situs inversus


The Right Aortic Arch With Mirror Image Branching: A Case Report

Ali Sami Kıvrak1, Nadire Ünver Doğan2, Ahmet Kağan Karabulut2, Zeliha Fazlıoğulları2, Mustafa Koplay1
1Department Of Radiology, Selcuklu Medical Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey
2Department Of Anatomy, Selcuklu Medical Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey

Aortic arc variations may cause some clinical symptoms like dysphagia and stridor or may be determined incidentally. These variations may cause commotions during radiologic examinations and surgical operations. Thus, anatomists, radiologists and surgeons should be aware of them. In this paper, we present a case of a right aortic arch with mirror image branching observed in a computed tomography image of a 50 year-old man. The triple anomaly of the right aortic arch consisted of a left brachiocephalic trunk, the absence of a brachiocephalic trunk on the right side and the separate origins of the arteries on the right side, with the right common carotid artery preceding the right subclavian artery.

Keywords: Anotomy, anatomic variation, aorta, congenital, tomography, situs inversus


Ali Sami Kıvrak, Nadire Ünver Doğan, Ahmet Kağan Karabulut, Zeliha Fazlıoğulları, Mustafa Koplay. The Right Aortic Arch With Mirror Image Branching: A Case Report. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 37-40

Sorumlu Yazar: Ali Sami Kıvrak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git