Mastoidektomi Sırasında Karşılaşılan Anatomik Varyasyonlar [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 13-15 | DOI: 10.5505/kjms.2011.33042  

Mastoidektomi Sırasında Karşılaşılan Anatomik Varyasyonlar

Zeliha Kapusuz1, Öner Sakallıoglu2, Sertaç Düzer2, Levent Saydam1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Bogaz Anabilim Dalı, Yozgat
2Elazıg Egitim Arastırma Hastanesi, Kulak Burun Bogaz Bölümü, Elazıg

Amaç;
Mastoidektomi sırasında karşılaşılan anatomik varyasyonları değerlendirerek daha etkin bir mastoidektomi ile hastaya daha faydalı olabilmek.
Metod;
Ocak 2008 ve şubat 2010 tarihleri arasında mastoidektomi yapılan 297 hastanın ameliyat bilgileri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular;
Hastalardan 8(%2.6) tanesinde korner septumu nedeniyle antruma ulaşılmakta zorluk çekilmişti, 3(%1) tanesinde fasial sinir timpanik segmentte açıklık vardı ve fasiyal sinir daha fazla risk altındaydı,4(%1.3) hastada tegmen timpanideki dehissans nedeniyle dura açıktaydı ve 3(%1) hastada da dura aşağı yerleşimliydi mastedektomide üst sınırda daha fazla dikkat gerektiriyordu, 3(%1) hastada da sigmoid ven anteriosüperiorda yerleşimli olduğu için sigmoid ven mastoidektomiyi zorlaştırıyordu.
Sonuç;
Mastoiektomi kemikteki anotomik anomaliler ortalama %1-2.6 arasındadır. Operasyon sırasında anatomik anomaliler açısından da dikkatli olmak ameliyat sırasındaki başarımızı artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Mastoidektomi, körner septumu, fasiyal sinir


Anatomical variations during mastoidectomy

Zeliha Kapusuz1, Öner Sakallıoglu2, Sertaç Düzer2, Levent Saydam1
1Department Of Otorhinolaryngology, Bozok University, Yozgat, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Educational Research Hospital, Elazıg Turkey

AMAÇ: Mastoidektomi sırasında karșılașılan anatomik varyasyonları
değerlendirerek daha etkin bir mastoidektomi ile hastaya daha
faydalı olabilmek.
YÖNTEM: Ocak 2008 ve Șubat 2010 tarihleri arasında mastoidektomi
yapılan 297 hastanın ameliyat bilgileri retrospektif olarak
incelendi.
BULGULAR: Hastalardan 8 (%2,6) tanesinde korner septumu
nedeniyle antruma ulașılmakta zorluk çekilmiști, 3 (%1) tanesinde
fasial sinir timpanik segmentte açıklık vardı ve fasiyal sinir
daha fazla risk altındaydı, 4 (%1,3) hastada tegmen timpanideki dehisans nedeniyle dura açıktaydı ve 3 (%1) hastada da dura
așağı yerleșimliydi mastedektomide üst sınırda daha fazla dikkat
gerektiriyordu, 3 (%1) hastada da sigmoid ven anteriosüperiorda
yerleșimli olduğu için sigmoid ven mastoidektomiyi zorlaștırıyordu.
SONUÇ: Mastoidektomi kemikteki anotomik anomaliler ortalama
%1–2,6 arasındadır. Operasyon sırasında anatomik anomaliler
açısından da dikkatli olmak ameliyat sırasındaki bașarımızı
artıracaktır.

Keywords: Mastoidectomy, körner septum, facial nerve


Zeliha Kapusuz, Öner Sakallıoglu, Sertaç Düzer, Levent Saydam. Anatomical variations during mastoidectomy. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 13-15

Sorumlu Yazar: Zeliha Kapusuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git