Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği ve Talasemi Tașıyıcılığı Birlikteliğinde, Akut Hepatit-A Enfeksiyonunun Tetiklediği Anemi: Bir Olgu Sunumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 31-35 | DOI: 10.5505/kjms.2015.35582  

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği ve Talasemi Tașıyıcılığı Birlikteliğinde, Akut Hepatit-A Enfeksiyonunun Tetiklediği Anemi: Bir Olgu Sunumu

Zafer Bıçakcı
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Hematolojisi Birimi, Kars, Türkiye

Talasemi ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği hemolitik anemiye neden olan genetik bozukluklardır. Her iki hematolojik bozukluğun yüksek sıklıkta görüldüğü bölgelerde talasemi ile G6PD eksikliğinin birlikte kalıtımı bulunabilir. Bununla beraber, enfeksiyonların hem talasemide ve hem de G6PD eksikliğinde hemolizi tetiklediği bilinmektedir. Amacım; hemoliz tetiklemesini akut hepatit A (HAV) virüsü enfeksiyonun yaptığını düșündüğüm hem G6PD eksikliği ve hem de talasemi tașıyıcısı olan bir hastayı sunmaktır. Üç yașındaki erkek hastada, solukluk, sarılık, büyüme-gelișme geriliği ve hepatosplenomegali tespit edildi. Hastada anemi, retikülosit yüksekliği (%6), periferik yaymada hedef hücre, idrarda hemoglobin (+++), idrar mikroskobisinde eritrosit negatifliği vardı. Hastanın HbA2, HbA ve HbF oranları sırasıyla %4,20, %76,1 ve %19,7’ydi. Babanın HbA2’si yüksek (%5,03), annenin HbA2’si ise normal (%2,65) olarak bulundu. Hastanın beta-globulin geni DNA dizi analizinde heterozigot codon 15G/A mutasyonu tespit edildi.
Sonuç olarak; hepatit A enfeksiyonu olan hastalarda anemi ve belirgin hiperbilirubinemi varsa intravasküler hemoliz düșünülmeli, hastalıkların birlikte kalıtımı ihtimaline karșı periferik yayma (eritrosit morfolojisi) ve idrar mikroskobisi ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: talasemi, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, hepatit A, hemolitik anemi.


Acute Hepatitis-A Infection Induced Anemia in Concurrence of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency and Thalassemia Trait: A Case Report

Zafer Bıçakcı
Department Of Pediatry, Kafkas University Faculty Of Medicine, Unit Of Pediatric Hematology. Kars, Turkey

Thalassemia and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency are genetic disorders causing hemolytic anemia. Coinheritance of thalassemia and G6PD defi ciency can be present in regions where both hematological disorders have a high incidence. Infections may trigger hemolysis in both thalassemia and G6PD defi ciency. My aim is to present a patient with both G6PD deficiency and thalassemia trait where I believe the hemolysis was triggered by acute hepatitis A virus (HAV) infection. Pallor, jaundice, growth–development retardation and hepatosplenomegaly were found in a three-year-old male patient. Laboratory tests revealed anemia, reticulocyte elevation (6%), target cells in
the peripheral smear, (+++) hemoglobin in the urine and no erythrocyte on urine microscopy. The patient’s HbA2, HbA and HbF2 ratios were 4.20%, 76.10% and 19.7%, respectively. The father’s HbA2 was high (5.03%) while the mother’s HbA2 was normal
(2.65%). A heterozygous codon 15G/A mutation was found in the patient’s beta-globulin gene DNA sequence analysis.
In conclusion, intravascular hemolysis and coinheritance of different disorders must be considered and peripheral smear (erythrocyte morphology) and urine microscopy should not be neglected if anemia and signifi cant hyperbilirubinemia are present in patients with hepatitis A infection.

Keywords: thalassemia, glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, hepatitis A, hemolytic anemia.


Zafer Bıçakcı. Acute Hepatitis-A Infection Induced Anemia in Concurrence of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency and Thalassemia Trait: A Case Report. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 31-35

Sorumlu Yazar: Zafer Bıçakcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git