Yeșil Çay Ekstraktı ve Lactobacillus Casei Strain Shirota’nın Yüksek Karbonhidrat ve Lipit İçerikli Diyetle Beslenen Ratlarda Serum Mineral, Kolesterol, Trigliserid, Glikoz ve Laktat Seviyeleri Üzerine Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 1-7 | DOI: 10.5505/kjms.2013.36855  

Yeșil Çay Ekstraktı ve Lactobacillus Casei Strain Shirota’nın Yüksek Karbonhidrat ve Lipit İçerikli Diyetle Beslenen Ratlarda Serum Mineral, Kolesterol, Trigliserid, Glikoz ve Laktat Seviyeleri Üzerine Etkileri

Turan Karaca1, Fahri Bayıroğlu2, Mustafa Cemek3, Bahat Comba2, Ahmet Ayaz3, İhsan Karaboğa1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, 22030 Edirne TÜRKİYE
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, 65080 Van, TÜRKİYE
3Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendilik Bölümü (Biyokimya) 34210, Istanbul, TÜRKİYE

AMAÇ
Bu çalıșmanın amacı, yeșil çay ekstraktı ve Lactobacillus casei strain Shirota’nın yüksek karbonhidrat ve lipit içerikli diyetle beslenen ratlarda serum mineralleri (Ca, Cu, Zn, Fe, Mg and Mn), kolesterol, trigliserid, glikoz ve laktat düzeyleri üzerine etkilerinin araștırılmasıdır.
YÖNTEM
Otuzbeș sağlıklı Wistar albino rat her grupta 5 hayvan olacak șekilde 7 gruba ayrıldı: Kontrol grubu (A), yüksek-karbonhidratlı diyet grubu (B), yüksek karbonhidratlı diyet ve 8 hafta süreyle probiyotik bakteri ilaveli grup- Lactobacillus casei strain Shirota (C), yüksek karbonhidratlı diyet ve 8 hafta süreyle yeșil çay ekstraktı verilen grup (D), yüksek lipit içerikli diyet grubu (E), yüksek lipit içerikli diyet ve 8 hafta süreyle probiyotik bakteri ilaveli grup- Lactobacillus casei strain Shirota (F) ve yüksek lipit içerikli diyet ve 8 hafta süreyle yeșil çay ekstraktı ilaveli grup (G).
BULGULAR
Serum kolesterol seviyesinin yüksek lipit ve yüksek lipit + yeșil çay ekstraktı ilaveli gruplarda (grup E ve G) kontrole ve diğer deneme gruplarına göre anlamlı olarak artığı tespit edildi (p<0.05). Serum trigliserid seviyesi yüksek karbonhidrat + probiyotik ilaveli grupta (grup C) diğer deneme gruplarından anlamlı olarak düșüktü (p<0.05). Yüksek kalorili diyet, yeșil çay ekstraktı ve probiyotik ilavesinin gruplarda serum laktat seviyesi üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü. Serum Ca düzeyinin yanlızca yüksek karbonhidrat içerikli diyet grubunda anlamlı olarak azaldığı tespit edildi (p<0.05). Bununla birlikte, serum Zn ve Fe konsantrasyonlarının yüksek lipit ve yüksek lipit + probiyotik ilaveli gruplarda sırasıyla p<0.05 ve P<0.01 düzeylerinde anlamlı olarak artığı tespit edildi. Serum Mg seviyesinin tüm deneme gruplarında kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı tespit edildi (P<0.01). L. casei strain Shirota ve yeșil çay ekstraktı alınması yüksek karbonhidrat diyetli gruplarda serum glikoz seviyesini yüksek lipid diyetli gruba göre anlamlı olarak azalttığı belirlendi (p<0.05).
SONUÇ
Yeșil çay ekstraktı ve L. casei strain Shirota kullanımının yüksek enerjili diyetle beslenen ratlarda kan glukoz ve trigliserid seviyelerini düșürücü etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: yüksek kalorili diyet, yeşil çay, probiyotik bakteri, serum mineral seviyesi


Effects of Green Tea Extract and Lactobacillus Casei Strain Shirota on Levels of Serum Minerals, Cholesterol, Triglycerides, Glucose and Lactate in Rats Fed on High-carbohydrate and High-lipid Diets

Turan Karaca1, Fahri Bayıroğlu2, Mustafa Cemek3, Bahat Comba2, Ahmet Ayaz3, İhsan Karaboğa1
1University of Trakya, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology; 22030, Edirne, Turkey
2University Of Yuzuncu Yil, Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Physiology, 65080, Van, Turkey
3University Of Yildiz Technical, Faculty Of Chem. And Met. Eng., Department of Bioengineering (division Of Biochemistry), 34210, Istanbul, Turkey

AIM
The objective of the present study was to evaluate the effects of green tea extract and Lactobacillus casei strain Shirota on levels of serum minerals (Ca, Cu, Zn, Fe, Mg and Mn), cholesterol, triglyceride, glucose and lactate in rats on high carbohydrate and lipid diets.
METHODS
Thirty five healthy Wistar albino rats were used, five in each of seven experimental groups: control (group A), high-carbohydrate diet (group B), high-carbohydrate diet supplemented with probiotic bacteria for 8 weeks - Lactobacillus casei strain Shirota (group C), high-carbohydrate diet supplemented with green tea extract for 8 weeks - in drinking water: 100 mg/kg/day (group D), high-lipid diet for 8 weeks (group E), high-lipid diet supplemented with probiotic bacteria for 8 weeks (group F), high-lipid diet supplemented with green tea extract for 8 weeks- in drinking water: 100 mg/kg/day (group G).
RESULTS
A significant increase (p<0.05) in serum cholesterol was observed in groups treated with high-lipid, and high-lipid + green tea extracts (E and G) compared with other groups (P<0.05).
Serum triglyceride levels were significantly lower in the high-carbohydrate + probiotic group (C) than in other groups (p<0.05). High-calorie diet, green tea extract and probiotic bacteria had no influence on serum lactate levels in any of the groups. Serum Ca levels decreased significantly only in the high-carbohydrate diet group (p<0.05). However, serum Zn and Fe concentrations increased significantly in the high-lipid and high-lipid plus probiotic bacteria groups, respectively (p<0.05 and 0.01). Serum Mg levels were signifi cantly lower in all experimental groups compared to the control group (P<0.01). L. casei strain Shirota and the green tea extract, signifi cantly lowered serum glucose levels in the highcarbohydrate groups compared to high-lipid groups (p<0.05).
CONCLUSION
The green tea extract and L. casei strain Shirota decreases serum glucose and triglyceride levels in rats fed on high-calorie diets.

Keywords: high-calorie diet, green tea, probiotic bacteria, serum mineral levels


Turan Karaca, Fahri Bayıroğlu, Mustafa Cemek, Bahat Comba, Ahmet Ayaz, İhsan Karaboğa. Effects of Green Tea Extract and Lactobacillus Casei Strain Shirota on Levels of Serum Minerals, Cholesterol, Triglycerides, Glucose and Lactate in Rats Fed on High-carbohydrate and High-lipid Diets. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Turan Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git