Alanı Sağlıkla İlgili Olmayan Akademisyenlerin Serviks Kanserine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Farkındalığının İncelenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 175-180 | DOI: 10.5505/kjms.2016.40326  

Alanı Sağlıkla İlgili Olmayan Akademisyenlerin Serviks Kanserine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Farkındalığının İncelenmesi

Özlem Karabulutlu1, Türkan Pasinlioğlu2
1Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kars
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Atatürk Üniversitesine bağlı alanı sağlıkla ilgili olmayan birimlerde çalışan evli akademisyenlerin serviks kanserine ilişkin bilgi düzeylerinin ve farkındalığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş bu birimlerde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 77 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan toplam 30 soru içeren anket formu ile toplanmıştır.
Bulgular: Akademisyenlerin %40.3’ünün serviks kanserine yönelik bilgi aldıkları, %42.9’unun Pap smear yaptırdığı belirlenmiştir Ayrıca %55.8’i serviks kanserinden korunmak için düzenli Pap smear yaptırmak gerektiğini ve HPV’den koruyucu aşıyı duyduklarını belirtmiştir.
Sonuç: Evli akademisyen kadınların serviks kanseri, risk faktörleri, korunma yolları ve Pap smear ile ilgili bilgileri istendik düzeyde değildir. Konuyla ilgili eğitim materyallerinin hazırlanarak akademisyenlere ulaştırılması ve konu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, serviks kanseri; bilgi düzeyi; farkındalık


The Study of the Knowledge levels and Awareness of the academicians who are not in the field of health in relation to Cervical Cancer

Özlem Karabulutlu1, Türkan Pasinlioğlu2
1Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Atatürk University, İstanbul, Turkey

Objective: This study aims to identify was conducted in order to determine the knowledge levels and awareness of the academics working in the departments not related to health at Atatürk University in relation to cervical cancer.
Method: No sample selection was used in the study, as the subjects of were a total of 77 academics, working in the departments and accepting participating in the study. Data of the study were collected using a 30-item containing questionnaire formed by the researcher. In the assessment of the data, arithmetic average and percentage distributions were used.
Results: According to result of the questionnaire, 40.3% of the subjects had information related to cervical cancer and 42.9% had Pap smear. And, also, 55.8% of the participants stated that a regular Pap smear should be conducted in order to avoid cancer and that there is a preventive vaccination from HPV.
Conclusion: It was concluded that the knowledge of the married female academics in relation to cervical cancer, risk factors, preventive methods, and Pap smear is not at required levels. It is suggested that educational materials should be prepared for the academics and that they should be given educational seminars.

Keywords: Academics, cervical cancer; knowledge level; awareness


Özlem Karabulutlu, Türkan Pasinlioğlu. The Study of the Knowledge levels and Awareness of the academicians who are not in the field of health in relation to Cervical Cancer. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 175-180

Sorumlu Yazar: Özlem Karabulutlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git