Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Bilgi ve Tutumları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 27-32 | DOI: 10.5505/kjms.2013.43534  

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Bilgi ve Tutumları

Nihal Bostancı Daştan, Murat Daştan, Nilüfer Kıranşal
Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars

AMAÇ
Bir sağlık yüksekokulu öğrencilerinin kan bağışına yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemeyi amaçladı.
YÖNTEM
Araştırma Mart-Mayıs 2009’da Kars Sağlık Yüksekokulu’nda yapıldı. Literatür incelemesi sonrası hazırlanan araştırma anket formu öğrencilerin sosyodemografik özellikler (18 madde) ve kan bağışına yönelik bilgi ve tutumunu (34 madde) belirlemek için kullanıldı. Araştırmaya 291 (toplamın %83,14) öğrenci katılmıştır. Veriler tanımlayıcı analizler ile değerlendirildi.
BULGULAR
Katılımcıların kan verme oranları (%12) Türkiye ortalamasının (%1,5) üstündeydi. Öğrencilerin çoğunluğu (%61,5)gelecekte kan bağışlamayı düşünüyordu, ancak %17,2’si farklı sağlık sorunları nedeniyle kan bağışı yapmaya uygun değildiler. Çoğu katılımcının kan bağışına yönelik bilgisinin orta düzeyde olduğu görüldü.
SONUÇ
Sağlık yüksek okulu öğrencilerin çoğunluğunun kan bağışına yönelik olumlu tutum ve davranışları vardır. Ancak, bağıș oranları gerekli olan seviyeden çok uzaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tutuman, kan, kan bağışı, sağlık, bilgi,


School of Health Services Students’ Knowledge About and Attitude Towards the Blood Donation

Nihal Bostancı Daştan, Murat Daştan, Nilüfer Kıranşal
Kafkas University, Kars School Of Health, Kars

AIM
We aimed to evaluate the knowledge and attitude of the students of a school of health services towards blood donation.
METHODS
The study was conducted in Kars School of Health Services between March and May 2009. We used a questionnaire developed after a literature review that aimed to assess socio-demographic characteristics (18 items), knowledge and attitude (34 items) of the students towards blood donation. 291 (83.14% of total) students participated in the study. The data was evaluated using descriptive analysis.
RESULTS
The blood donation rate (12%) of the participants was over the Turkish average (1.5%). Most of the students were considering future donation (61.5%), however 17.2% of them were not suitable for donation because of various health problems. Most of the participants’ knowledge about blood donation was considered intermediate.
CONCLUSION
School of Health Services students have positive attitudes and practices towards blood donation. However, the donation rates are far from the required levels.

Keywords: Attitute, blood, blood donation, health, knowledge, opinion


Nihal Bostancı Daştan, Murat Daştan, Nilüfer Kıranşal. School of Health Services Students’ Knowledge About and Attitude Towards the Blood Donation. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Nihal Bostancı Daştan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git