Kardiyovasküler risk tahmini için pre- ve post-menapozal hayatta nötrofil/lenfosit oranı değişikliklerinin değerlendirilmesi. [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 149-154 | DOI: 10.5505/kjms.2016.44265  

Kardiyovasküler risk tahmini için pre- ve post-menapozal hayatta nötrofil/lenfosit oranı değişikliklerinin değerlendirilmesi.

Ahmet Karakurt1, Cennet Yıldız2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Bağcılar Tekden Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul; Türkiye

Amaç: Birçok klinik çalışmada nötrofil lenfosit oranının (NLO), artmış aterosiklerotik kardiyovasküler risk belirlemede prognostik değerinin bilinmesine rağmen, postmenopozal sağlıklı kadınlarda ki pognostik değeri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, premenopozal ve postmenopozal sağlıklı kadınlar arasında NLO değerlendirmektir.
Yöntem: Mart 2013 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğine kontrol maksatlı başvuran ve herhangi bir kardiyak yakınması olmayan peremenopozal 295 (otranca yaş 37 yıl, dağılım 33-42 yıl) ve postmenopozal 153 kadın (ortanca yaş 56 yıl, dağılım 52-62 yıl) çalışmaya alındı. Tüm hastaların tam kan hücre sayıları kaydedildi. İki gurup arasında rutin kan sayım parametreleri nötrofil, lenfosit ve nötrofil lenfost oranı (mutlak nötrofil sayısının ve mutlak lenfosit sayısına oranı) karşılaştırıldı.
Bulgular: Premenopozal ve postmenopozal sağlıklı kadınlar arasında nötrofil-lenfosit oranı açısından istatistiksel fark saptanmadı [sırasıyla median: 1.77, interquartil range (IQR): 1,38-2,25 ve 1,68 (IQR: 1,24-2,07), p = 0.240]. Benzer şekilde, lokosit ve lenfosit sayıları arasında da istatistiksel fark saptanmadı [sırasıyla median: 3,7x103/mm3 (IQR: 3,04-4,50) kr. 3,63x103/mm3 (IQR: 2,79-4,33), p = 0.393 ve 2,12 (IQR: 1,79-2,52) kr. 2,10 (IQR: 1,70-2,60), p = 0.624].
Sonuç: Bu çalışma, NLO’ı postmenopozal dönem ile premenopozal döneme arasında fark olmadığı göstermiştir. Ayrıca bu sonuçlar, nörofil, lenfosit sayılarının ve NLO’nin postmenopozal dönemde farklılık göstermediğini ve ateroskleroz riski belirteci olarak kullanılılamaz olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Nörofil/lenfosit oranı, nötrofil, lenfosit, menapoz, cardiyovasküler risk.


Evaluation of neutrophil/lymphocyte ratio changes between pre- and post-menopausal life for cardiovascular risk prediction.

Ahmet Karakurt1, Cennet Yıldız2
1Department Of Cardiology, Kafkas University Faculty Of Medicine, Kars, Turkey
2Department Of Cardiology, Bagcılar Tekden Hospital, İstanbul, Turkey

Aim: Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) has demonstrated in various clinical studies to identify the increased atherosclerotic cardiovascular risk. However, the prognostic value of NLR is unknown in healthy postmenopausal women. The aim of this study to evaluate the relationship between and premenopausal and postmenopausal healthy women regarding the NLR.
Method: The study population included 295 premenopausal (median age 37 years, range 33-42 years) and 153 postmenopausal (median age 56 years, range 52-62 years) healthy women who have admitted cardiology clinic between March-2013 and May-2014. The complete blood count was obtained from all patients. Total leukocytes were counted and differential count obtained for neutrophil, lymphocyte and NLR were evaluated.
Results: There were no significant differences between premenopausal and postmenopausal healthy women regarding NLR (median: 1.77, [interquartil range (IQR): 1.38 - 2.25] and 1.68 [IQR: 1.24 - 2.07], p=0.240 respectively). Similarly, there were no significant differences between two groups in terms of neutrophil and lymphocyte counts (median: 3,7x103/mm3 [IQR: 3.04 - 4.50] vs. 3.63x103/mm3 [IQR: 2.79 - 4.33], p=0.393 and 2.12 [IQR: 1.79-2.52] vs 2.10 [IQR: 1.70-2.60], p=0.624, respectively).
Conclusion: This study demonstrated that there is no difference regarding NLR between the premenopausal and healthy postmenopausal women. These findings have also revealed that the NLR, neutrophil and lymphocyte counts do not change in menopausal life, and thus can not be used as a marker for atherosclerosis in these groups.

Keywords: Neutrophil/lymphocyte ratio, neutrophil, lymphocyte, menopause, cardiovascular risk.


Ahmet Karakurt, Cennet Yıldız. Evaluation of neutrophil/lymphocyte ratio changes between pre- and post-menopausal life for cardiovascular risk prediction.. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 149-154

Sorumlu Yazar: Ahmet Karakurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git