Prostaglandin Grubu Antiglokomatöz İlaçların Koroid Kalınlığı Üzerine Kısa Dönem Etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 1-7 | DOI: 10.5505/kjms.2024.45538  

Prostaglandin Grubu Antiglokomatöz İlaçların Koroid Kalınlığı Üzerine Kısa Dönem Etkisi

Müslüm Toptan, Ali Şimşek
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Primer açık açılı glokom (PAAG) nedeni ile prostaglandin analogu başladığımız hastaların koroid kalınlığını Enhanced-Depth Imaging - Optical Coherence Tomography (EDI-OCT) ile ölçerek etkilerini değerlendirmek.
Materyal ve Metot: Prostaglandin analogu antiglokomatöz damla başlanan 32 hastanın 32 gözü (Grup 1), farklı grup antiglokomatöz ilaç başlanan 32 hastanın 32 gözü (Grup 2), 32 sağlıklı bireyin 32 gözü (kontrol grubu) çalışmaya dâhil edildi. İlaç öncesi bu grupların EDI-OCT ile submaküler koroid kalınlığı (KK) ve göz içi basıncı (GİB) ölçüldü. İlaç başlandıktan sonra 1. hafta, 1. ay ve 3. ayda submaküler KK’ları incelendi.
Bulgular: Hem Grup 1 hem de Grup 2’de ilaç kullanımı ile ortalama submaküler KK ölçümlerinde anlamlı artış saptandı (p<0,001). Tedavi öncesi glokom gruplarında koroid kalınlığı daha ince olmasına rağmen gruplar arasında KK’da anlamlı fark yoktu (p=0,072). Submaküler KK ölçümlerinde 3. ayda gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p=0,198). Glokom gruplarında GİB’deki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p<0,001, p<0,001).
Sonuç: PAAG nedeniyle prostaglandin veya prostaglandin dışı antiglokomatöz başlanan hastalarda submaküler KK değerlerinde anlamlı artış saptandı. Ayrıca koroid değişikliği açısından glokom grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: koroid kalınlığı, optik kohorens tomografi, prostoglandin analogları, göz içi basıncı


Short-Term Effect of Prostaglandin Group Antiglaucomatous Drugs on Choroid Thickness

Müslüm Toptan, Ali Şimşek
Opthalmology Department, Harran University Medical Faculty, Sanliurfa, Türkiye

Aim: To evaluate the effects of patients with whom we started prostaglandin analogues for primary open-angle glaucoma (POAG) by measuring the choroidal thickness with Enhanced-Depth Imaging - Optical Coherence Tomography (EDI-OCT).
Material and Method: Thirty-two eyes of 32 patients (Group 1) in whom prostaglandin analogues antiglaucomatous drops were initiated, 32 eyes of 32 patients (Group 2) who were initiated with different groups of antiglaucomatous drugs, and 32 eyes of 32 healthy individuals (control group) were included in the study. Before the drug, these groups’ submacular choroidal thickness (CT) and intraocular pressure (IOP) were measured with EDI-OCT. Submacular CT of the same groups was measured in the 1st week, the 1st month, and the 3rd month after starting the drug..
Results: A significant increase was detected in mean submacular CT thickness measurements with drug use in both Group 1 and Group 2 (p<0.001). Although the choroidal thickness was thinner in pre-treatment glaucoma groups, there was no significant difference in CT (p=0.072). There was no statistically significant difference between the mean Submacular CT groups of all groups at three months (p=0.198). The decrease in IOP in the glaucoma groups was statistically significant (p<0.001, p<0.001, respectively).
Conclusion: A significant increase in submacular CT values was detected in patients who started prostaglandin or non-prostaglandin antiglaucomatous due to POAG. In addition, no statistically significant difference was found between the glaucoma groups regarding choroidal change.

Keywords: choroidal thickness, optical coherence tomography, prostaglandin analogues, intraocular pressure


Müslüm Toptan, Ali Şimşek. Short-Term Effect of Prostaglandin Group Antiglaucomatous Drugs on Choroid Thickness. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Müslüm Toptan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git