HIV/AIDS ve Cerrahi Yaklaşım [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 41-47 | DOI: 10.5505/kjms.2013.47965  

HIV/AIDS ve Cerrahi Yaklaşım

Işıl Işık Andsoy1, Oğuz Özyaral2
1Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Karabük, Türkiye
2Yeniyüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

AIDS’in görülme sıklığı bütün dünyada artmaktadır ve AIDS varlığı birçok tıbbi ve cerrahi işlemin uygulanmasını etkilemektedir. Rutin sağlık hizmeti sırasında bu ölümcül hastalığın hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına bulaştırılma olasılığı hasta haklarının yok sayılmasına, standart cerrahi girişim ve yaklaşımın değişmesine sebep olabilir. AIDS hastaları hastalıkları sebebiyle ya da başka sebeplerden cerrahi girişimlere maruz kalabilirler. Ancak, hastalığın bulaşabilme ihtimali cerrahi ekibi stresli ve zor bir duruma sokar. Bunun için de, bilerek ya da bilmeyerek bazı sağlık çalışanları hasta için gerekli sağlık hizmetini sunmayabilir. Bu derlemede AIDS hastalarında karşılaşılan cerrahi durumları tartışmayı ve etik duyarlılıklarla birlikte bu hastalar için en iyi güncel pratik cerrahi yaklaşımı tanımlamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kazanılmış immün yetmezlik sendromu, etik, enfeksiyon, önleme ve kontrol, cerrahi yaklaşım


HIV/AIDS and Surgical Approach

Işıl Işık Andsoy1, Oğuz Özyaral2
1Karabuk University, School Of Health, Nursing Department, Karabuk, Turkey
2Yeni Yuzyil University, Health Care Vocational School, Istanbul, Turkey

AIDS has a gradually increasing frequency worldwide and its presence remarkably effects the application of standard medical and surgical procedures. The probability of transmission of this lethal disease to both the patients and the healthcare professionals during routine healthcare services may cause the violation of patients’ rights, alter the standard surgical interventions and the approaches. AIDS patients may undergo surgical procedures secondary to the disease and/or other health conditions. However, the possibility of the transmission of the infection to the surgical team members puts the surgical team in a stressful and troublesome condition. Thus, consciously or unconsciously some health care providers may not provide the required health service. In this review, we aimed to discuss the surgical conditions encountered in AIDS patients and to define the best current practical surgical approaches to these patients with respects to the ethical concerns.

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome, ethics, infection, prevention and control, surgery


Işıl Işık Andsoy, Oğuz Özyaral. HIV/AIDS and Surgical Approach. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 41-47

Sorumlu Yazar: Işıl Işık Andsoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git