İkinci Basamak Sağlık Kurumuna Müracaat Eden Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 98-101 | DOI: 10.5505/kjms.2016.53215  

İkinci Basamak Sağlık Kurumuna Müracaat Eden Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Değerlendirilmesi

Emsal Aydın1, Yunus Yılmaz2, Sergülen Aydın3, Hatice Özlece4, Ayten Kadanalı1, Esragül Akıncı1, Hürrem Bodur1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kars
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Kars
4Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kars

AMAÇ: Kars Devlet Hastanesi acil servisine kuduz şüpheli temas nedeniyle başvuran vakaların genel özellikleri ve profilaksi durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın verileri Kars Devlet Hastanesi acil servis kayıtlarından elde edilmiştir. Çalışmada, Mayıs 2011 ve Haziran 2014 tarihleri arasında, acil servise kuduz şüpheli temas ile başvuran toplam 1070 hasta formu değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme formları, hastaların demografik özellikleri, temas tipi, temasta bulunan hayvan ve profilaksi uygulanma durumu gibi bilgileri içermekte idi. Veriler SPSS 20.0 paket programında analiz edilmiştir.
BULGULAR: Kuduz şüpheli temas vakalarının %75,0’i erkek, %28,6’sı 10–19 yaş grubundandır. Ayrıca vakaların yarısından fazlası (%51,0) kırda yaşamaktadır. Temas eden hayvanların %84,7’si köpek iken, %3,0’ü yabani hayvanlar oluşturmuştur. Vakaların %72,8’ine sadece aşı, %27,2’ine ise aşı ve immünglobülin yapılmıştır. Doz açısından incelendiğinde vakaların %28,1’ine tek doz, %22,5’ine 5 doz aşı yapılmıştır.
SONUÇ: Bu çalışmada, bölgemizde yapılan kuduz profilaksisinin kuduz korunma ve kontrol yönergesine uygun yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, başıboş hayvanlar ile ilgili il Hıfzıssıhha Kurulu toplanmalı ve gerekli kararlar alınmalıdır. Hizmet sunan sağlık personeli kuduz ve profilaksi konusunda hizmet içi eğitime alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kuduz şüpheli vakalar, profilaksi, immünglobülin


The Evaluation of Rabies-Suspicious Cases Admitted to Second Step Health Institution

Emsal Aydın1, Yunus Yılmaz2, Sergülen Aydın3, Hatice Özlece4, Ayten Kadanalı1, Esragül Akıncı1, Hürrem Bodur1
1Departent Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Kafkas University, Kars, Turkey
2Departent Of Pediatrics, Kafkas University, Kars, Turkey
3Departent Of Family Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey
4Departent Of Neurology, Kafkas University, Kars, Turkey

AIM: In this study, our aim was to evaluate the general characteristics and prophylaxis of rabies cases, admitted to the emergency department of the Kars State Hospital.
METHODS: Descriptive research data were obtained from records of emergency department of Kars State Hospital. A total of 1070 evaluation forms of patients were obtained between June 2011 and May 2014. The evaluation forms include some information such as; demographic characteristics of patients, contact type, animals and prophylactic application state. Data were analyzed by using SPSS 20.0 package program.
RESULTS: Seventy-five percent (75%) of rabies-suspicious cases were male and 28.6% of them were in the 10-19 age group. Additionally, more than half of cases (51.0%) live in rural areas. 84.7% of contacted-animals were dogs and 3.0% were wild animals. Only vaccination was performed of 72.8% of cases, while both vaccination and immunoglobulin were performed to 27.2%. Single dose was performed to 28.1% of total cases and five doses were performed to 22.5% of total cases, when the study was evaluated in terms of vaccine dose.
CONCLUSION: In this study, we wanted to point out that rabies prophylaxis was not applied in our region in accordance with the rabies prevention and control guidelines. Therefore, Board of State Hıfzıssıhha should meet and make the necessary decisions about the stray animals. Health personnel should take an in-service training about rabies prophylaxis.

Keywords: Rabies-suspicious cases, prophylaxis, immunoglobulin


Emsal Aydın, Yunus Yılmaz, Sergülen Aydın, Hatice Özlece, Ayten Kadanalı, Esragül Akıncı, Hürrem Bodur. The Evaluation of Rabies-Suspicious Cases Admitted to Second Step Health Institution. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 98-101

Sorumlu Yazar: Sergülen Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git