Diyabetik Hastalarda Koroner Baypas Cerrahisi: pompalı mı, pompasız mı? [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 21-26 | DOI: 10.5505/kjms.2013.53825  

Diyabetik Hastalarda Koroner Baypas Cerrahisi: pompalı mı, pompasız mı?

Atıf Yolgösteren1, Tolunay Sevingil2, Serkan Akarsu3, Nöfel Ahmet Binicier3, Mustafa Tok3
1Muş Devlet Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Muş
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kars
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

AMAÇ
Çalışmamızda diyabetik hastalarda, pompa (kardiyopulmoner bypass) ile ya da pompasız yapılan koroner revaskülarizasyon cerrahilerinin kısa dönem sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM
Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2002 – Aralık 2008 tarihleri arasında izole koroner arter bypass greft cerrahisi geçirmiş 138 diyabetik hastanın pre, intra ve postoperatif özellikleri incelendi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1’de koroner işlemlerin pompasız yapıldığı 112 (%81,2) hasta yer alırken, Grup 2’de koroner işlemlerin pompa ile yapıldığı 26 (%18,8) hasta yer aldı.
BULGULAR
Preoperatif prognostik özellikler iki grupta da benzerdi. Bununla beraber pompa kullanılan grupla karşılaştırıldığında pompa kullanılmayan grupta distal anastomoz sayısı belirgin olarak daha azdı (2,7±0,7’ye karşın 3,1±0,69; P<0,05). İntra ve post operatif mortalite oranları her iki grupta da benzerdi (pompasız %2,7 ve pompalı %3,8; p>0,05), ancak pompa kullanılmayan grupta nörolojik komplikasyonlar belirgin olarak daha azdı (%0,9’a karșı %15,3; p<0,05). Ayrıca, pompa kullanılmayan grupta kan transfüzyonu ihtiyacı ve hastanede kalma süresi belirgin olarak daha azdı (p<0,05).
SONUÇ
Diyabetik hastalarda pompa kullanılmayan koroner arter cerrahisi, postoperatif morbidite ve hastanede kalıș süresini pompa kullanılan koroner cerrahi ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak azaltır. Ancak, hastane içi sağ kalım oranları açısından iki teknik arasında farklılık yoktur.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass, diyabetes mellitus, pompasız, pompalı


Coronary Artery Bypass Surgery in Diabetic Patients: Off-pump or On-pump?

Atıf Yolgösteren1, Tolunay Sevingil2, Serkan Akarsu3, Nöfel Ahmet Binicier3, Mustafa Tok3
1Muş State Hospital, Cardio Vascular Surgery Clinics, Muş
2Department Of Cardiovascular Surgery, Kafkas University School Of Medicine, Kars
3Department Of Cardiovascular Surgery, Uludağ University School Of Medicine, Bursa

AIM
We aimed to compare the short term outcomes of off-pump and on-pump (cardiopulmonary bypass) coronary revascularization surgeries in diabetic patients.
METHODS
In this retrospective study, we analyzed the pre, intra and post operative characteristics of 138 diabetic patients underwent isolated coronary artery bypass grafting between January 2002 and December 2008. The patients were allocated into two groups. Group 1 consisted of 112 (81.2%) patients operated using the off off-pump coronary procedures and Group 2 consisted of 26 (18.8%) patients operated using the on-pump coronary procedures.
RESULTS
Preoperative prognostic factors were similar in both groups. However, off-pump patients received significantly fewer distal anastomoses than the on-pump group (2.7±0.7 versus 3.1±0.69; P<0.05). Intra and post operative mortality rates were similar in both groups (off-pump 2.7%, on-pump 3.8%; p>0.05), however the off-pump group had significantly fewer neurological complications (0.9% versus 15.3%; p<0.05). Off-pump patients also required less blood transfusion and had shorter lengths of hospital stay (p< 0.05)
CONCLUSION
The off-pump coronary operation in diabetic patients significantly reduces post operative morbidity and length of hospital stay compared with the on-pump coronary operation. However, in-hospital survival rates are similar for both techniques.

Keywords: Coronary artery bypass, diabetes mellitus, off-pump, on-pump


Atıf Yolgösteren, Tolunay Sevingil, Serkan Akarsu, Nöfel Ahmet Binicier, Mustafa Tok. Coronary Artery Bypass Surgery in Diabetic Patients: Off-pump or On-pump?. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 21-26

Sorumlu Yazar: Serkan Akarsu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git