Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Vezikoüreteral Reflü Olgusunda Tedavi Seçimi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 72-74 | DOI: 10.5505/kjms.2016.56933  

Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Vezikoüreteral Reflü Olgusunda Tedavi Seçimi

Mehmet Erikoğlu1, Halil İbrahim Taşcı2, Mehmet Balasar3, Mesut Pişkin3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Tc Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Hatay
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya

Böbrek nakli yapılmış hastaların önemli bir kısmında ürolojik komplikasyonlar gelişmektedir. Gelişen bu ürolojik komplikasyonlar nakil sonrası greft fonksiyonunda gecikme, greft kaybı gibi morbiditelerin ve mortalitenin en önemli sebeplerindendir.57 yaşında erkek hastada kadaverik böbrek nakli sonrasında vezikoüreteral reflü gelişti. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve greft fonksiyonlarında bozulmaya yol açması nedeni ile öncelikle subüreterik enjeksiyon denedi; fakat başarılı olmaması üzerine açık prosedürle üreteroneosistostomi işlemi tekrarlandı. Hasta ameliyat sonrası 10. Ayında ve takipleri problemsiz olarak devam ediyor. Sonuçta idrar yolu enfeksiyonu ve greft fonksiyonlarında bozulmaya yol açan VUR sonrasında öncelikle daha az invazif bir yöntem olan endoskopik yöntemler tercih edilebilirken, başarısız enjeksiyon; ya da ileri evre vakalarda açık cerrahi prosedürün tercih edilmesi uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, subüreterik enjeksiyon, vezikoüreteral reflü


Treatment Selection for a Vesicoureteral Reflux Case following Renal Transplantation

Mehmet Erikoğlu1, Halil İbrahim Taşcı2, Mehmet Balasar3, Mesut Pişkin3
1Department Of General Surgery,necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
2Clinic Of General Surgery, Turkish Ministry Of Health Reyhanli Public Hospital, Hatay, Turkey
3Department Of Urology, Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey

The vast majority of renal transplant patients suffer from urological complications. These urological complications account for the most important causes of morbidity and mortality cases such as delay in graft functions and graft loss following transplantation.57-year-old male patient contracted vesicoureteral reflux (VUR) following cadaveric renal transplantation. Initially subureteric injection was tried because of recurrent urinary tract infection and impairment of graft functions but open procedure ureteroneocystostomy was repeated since the injection failed to produce results. The patient is currently in his post-op month 10 and his follow-ups revealed no problems thus far.While less invasive methods such as endoscopic procedures can primarily be selected for the treatment of VUR, which leads to urinary tract infections and impairment in graft functions subsequently, open surgical procedures are considered to be an appropriate approach for failed injection or advanced stage cases.

Keywords: renal transplantation, subureteric injection, vesicoureteral reflux


Mehmet Erikoğlu, Halil İbrahim Taşcı, Mehmet Balasar, Mesut Pişkin. Treatment Selection for a Vesicoureteral Reflux Case following Renal Transplantation. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 72-74

Sorumlu Yazar: Halil İbrahim Taşcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git