Lomber Disk Hernili Hastalarda Perkütan Lazer Disk Dekompresyonunun Etkinliği [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 130-133 | DOI: 10.5505/kjms.2017.57855  

Lomber Disk Hernili Hastalarda Perkütan Lazer Disk Dekompresyonunun Etkinliği

Mustafa Kemal İlik
Farabi Hastanesi, Nöroşirürji Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı lomber disk hernisine bağlı bel ağrısı ve radikülopatisi olan hastalara uygulanan Perkütan Lazer Disk Dekompresyonu’nun etkinliğini ve güvenliğini araştırmaktır.
Materyal ve Metot: Çalışma Perkütan Lazer Disk Dekompresyonu uygulanan hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranması ile hazırlandı. 2014–2015 yıllarında Perkütan Lazer Disk Dekompresyonu uygulanan ardışık 71 hasta (ortalama yaş 38,6±7,3) çalışmaya dahil edildi. Visual Analog Skala hastaların ağrılarının değerlendirmesi için kullanıldı. Preoperatif Visual Analog Skala skorları, son muayenedeki skorlarıyla karşılaştırıldı. Tüm parametreler Student paired-sample t test ile analiz edildi ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: L3–4 mesafesinden opere olan 15, L4–5 mesafesinden opere olan 30, L5-S1 mesafesinden opere olan 26 hastaydı. Hastaların operasyondan önceki ortalama Visual Analog Skala skoru 6,5±1,2’ten son nörolojik muayenelerinde ise 3,4±0,7’e düşmüştü. Tüm değişiklikler istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonuç: Seçilmiş olgularda Perkütan Lazer Disk Dekompresyonu’nun kısa ve orta dönemde etkin ve güvenli bir yöntem olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: lomber disk hernisi, perkütan lazer dekompresyon, ağrı


Efficacy of the Percutaneous Laser Disc Decompression in Patients with Lumbar Disc Herniation

Mustafa Kemal İlik
Farabi Hospital, Department of Neurosurgery, Konya, Turkey

Aim: The aim of this study is to examine the safety and efficacy of the Percutaneous Laser Disc Decompression which is applied to patients with lower back pain and radiculopathy due to lumbar disc hernia.
Material and Method: In this study, we retrospectively examined the data of patients who underwent Percutaneous Laser Disc Decompression. Consecutive 71 patients who underwent Percutaneous Laser Disc Decompression between 2014 and 2015 were included in the study (average age 38.6±7.3). Visual Analog Scale was used in order to evaluate the pain levels of patients. Preoperative Visual Analog Scale scores were compared to scores obtained from the last examination. Student paired-sample t test was used in order to analyze all parameters by considering the statistical significance as p<0.05.
Results: There were 15 patients who were operated at L3–4 segment, there were 30 patients who were operated at L4–5 segment and there were 26 patients who were operated at L5-S1 segment. Mean Visual Analog Scale scores of patients before the operation decreased from 6.5±1.2 to 3.4±0.7 in the last neurological examination. All changes were statistically significant.
Conclusion: In selected cases, Percutaneous Laser Disc Decompression is an effective and safe technique in the short and medium term.

Keywords: lumbar disc herniation, percutaneous laser decompression, pain


Mustafa Kemal İlik. Efficacy of the Percutaneous Laser Disc Decompression in Patients with Lumbar Disc Herniation. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 130-133

Sorumlu Yazar: Mustafa Kemal İlik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git