Anestezi Teknikerlerinin SHMYO Eğitimiyle İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri: Anket Çalışması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 110-114 | DOI: 10.5505/kjms.2016.58070  

Anestezi Teknikerlerinin SHMYO Eğitimiyle İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri: Anket Çalışması

Ahmet Şen1, Başar Erdivanlı1, Ürfettin Hüseyinoğlu2, Ersin Köksal3, Muhammet Bilal Çeğin4, Emin Silay5, Yakup Tomak6
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Rize
2Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kars
3On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun
4Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van
5Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kayseri
6Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sakarya

AMAÇ: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları (SHMYO) nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmek ve eğitimdeki eksiklikleri gidermek için kurulmuştur. Çalışmamızda, SHMYO Anestezi Teknikerliği Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin mesleki beklentileri, yaklaşımları, ve verimlilikleri değerlendirildi.
YÖNTEM: SHMYO Anestezi Teknikerliği Bölümü’ne yeni başlayan öğrencilere, isimleri kaydedilmeksizin, yazılı olarak, 23 soruluk anket doldurtuldu. Cevap dağılımları incelenerek, öğrencilerin sosyokültürel özellikleri ile eğitim ve mesleki beklentileri arasındaki ilişkiler incelendi.
BULGULAR: Eksiksiz doldurulan 286 anket değerlendirildi. Okulu kendi istekleriyle tercih edenler ve ebeveyn tavsiyesini dikkate alanların yaşları daha ileri (sırasıyla p=0,012 ve 0,045), arkadaş tavsiyesi ile yönelenler daha genç (p=0,02) bulundu. Öğrencilerin 96’sı (%33) anestezi teknisyenliğini sevebileceği düşüncesiyle tercih ettiğini, 154’ü (%54) ekonomik kaygılarla tercih ettiğini belirtti. Sağlık meslek lisesi mezunlarının hasta başında kendine daha çok güvendiği (p<0,01), takım çalışmasını önemsedikleri (p<0,03) saptandı. Sağlık meslek lisesi mezunlarının 90’ı (%90), diğer öğrencilerin 138’i (%75), sağlık meslek lisesi mezunu olmayı mesleki bir avantaj olarak gördüğünü belirtti.
SONUÇ: Sağlık sektörü ekonomik beklentiler ve işsizlik korkusuyla tercih edilecek kadar hafife alınmamalıdır. SHMYO’ların, sağlık alanında temel eğitim almış, ve eğitimini ilerletmeyi hedefleyen öğrencilerin girebildiği eğitim kurumları olması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Teknikeri, Eğitim, Mesleki Beklenti


Opinions and Occupational Expectations of Vocational Academy of Health Related Professions’ Students: A Survey Study

Ahmet Şen1, Başar Erdivanlı1, Ürfettin Hüseyinoğlu2, Ersin Köksal3, Muhammet Bilal Çeğin4, Emin Silay5, Yakup Tomak6
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kafkas University, Kars, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, On Dokuz Mayis University, Samsun, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
5Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Kayseri Research And Education Hospital, Kayseri, Turkey
6Department Of Anesthesiology And Reanimation, Sakarya University, Sakarya, Turkey

AIM: Vocational Academy of Health Related Professions (VAHRP) is founded to train qualified technicians to work in the health sector and resolve deficits in education. In this study, we investigated the occupational expectations, approaches and productiveness of students, currently studying in VAHRP Department of Anesthesia.
METHODS: Students studying in VAHRP Department of Anesthesia were asked to fill a questionnaire with 23 questions, in writing and witout mentioning their names. We analysed the answers and investigated the relationship between students’ demographics and their educational and occupational expectations.
RESULTS: A total of 286 completely fulfilled questionnaires were analysed. We found that students, who chose Anesthesia Department at their own will or due to their parents are older (p=0.012 and 0.045, respectively), whereas students, who chose due to their friends are younger (p=0.02). Ninety six (33%) students stated that they chose Anesthesia Department because of their interest in the subject, 154 (54%) of them due to economical concerns. We found that students graduating from a vocational school of health trust themselves more on bedside (p<0.01), and care about team work (p<0.03). Ninety (90%) of vocational school of health graduates and 138 (75%) of other students stated that graduation from a ocational school of health is an advantage.
CONCLUSION: Health related professions should not be chosen due to economical concerns. We are in opinion that VAHRPs should be educational facilities that are chosen by students, who have a basic training in health sector and wish to improve their knowledge.

Keywords: Vocational School of Health Related Professions, Anesthesia Technician, Education, Occupational Expectations


Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Ürfettin Hüseyinoğlu, Ersin Köksal, Muhammet Bilal Çeğin, Emin Silay, Yakup Tomak. Opinions and Occupational Expectations of Vocational Academy of Health Related Professions’ Students: A Survey Study. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 110-114

Sorumlu Yazar: Başar Erdivanlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git