Adıyaman Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde Botulinum Toksin Uygulamaları: Retrospektif Bir Çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 134-138 | DOI: 10.5505/kjms.2017.58966  

Adıyaman Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde Botulinum Toksin Uygulamaları: Retrospektif Bir Çalışma

Yaşar Altun
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Nöroloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Bilinen en potent biyolojik toksin olarak kabul edilen clostridium botulinum toksinidir. Botulinum toksin tip A (BoNT-A) nöromüsküler bileşkede presinaptik sinir ucundan asetilkolin salınımı ve kolinerjik iletimi inhibe ederek kasta gevşek paraliziye yol açmaktadır. Bu etkisinden dolayı toksinin bazı nörolojik hastalıklardaki uygulama alanları; hemifasiyal spazm, esansiyel blefarospazm, servikal distoni, task spesifik distoni ve erişkinde inme sonrası gelişen spastisite şeklinde olmuştur.
Materyal ve Metot: Araştırma Ocak 2015 – Mayıs 2016 tarihleri arasında nöroloji kliniğinde izlenen ve BoNT-A enjeksiyonları uygulanan 21 hastanın tanıları, tedavi şemaları, botulinum toksin tedavisine yanıtları, tedavide karşılaşılan yan etkiler ile hastaların tedavileri boyunca yapılan izlemleri ve tedaviye yanıtın hastalar tarafından subjektif değerlendirmeleri rapor edilmiş ve tartışılmıştır.
Bulgular: Hastaların tedaviye yanıtlarındaki düzelme kendileri tarafından subjektif olarak %50 ve üzerindeki düzelmeyi iyi olarak ve %50’nin altındaki düzelmeyi ise kötü olarak ifade etmişlerdir.
Sonuç: Araştırmada BoNT-A uygulamasının endikasyonlarında olumlu sonuçlar alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: botulinum toksini, hemifasiyal spazm, blefarospazm; servikal distoni; spastisite


Botulinum Toxin Application Experiences in Adıyaman University, Department of Neurology: A Retrospective Study

Yaşar Altun
Adiyaman University Training And Research Hospital. Clinical of Neurology, Adiyaman, Turkey

Aim: The most known potent accepted as biological toxin is Clostridium botulinum. Botulinum toxin type A (BoNT-A) in the neuromuscular junction leads to loose paralysis by inhibiting acetylcholine release from presynaptic nerve ending and muscle cholinergic transmission. For this effect, application areas in some neurological diseases of the toxin have been shaped as hemifacial spasm, essential blepharospasm, cervical dystonia, task-specific dystonia and spasticity in adult post-stroke.
Material and Method: In this retrospective study, between January 2015 – May 2016, of the 21 patients monitored in our clinic and whose BoNT-A injections are applied to, the diagnosis and treatment schemes, the responses to botulinum toxin treatment, common side effects encountered in therapy, the patients’ follow-up done during the treatment and the response to the treatment subjectively evaluated by patients have been reported and discussed.
Results: The improvement in patients’ response to treatment was subjective by themselves as a good recovery of 50% or better and poor recovery of less than 50% by themselves.
Conclusion: Positive results were obtained in the indications of BoNT-A application in the study.

Keywords: botulinum toxin, hemifacial spasm, blepharospasm; cervical dystonia; spasticity


Yaşar Altun. Botulinum Toxin Application Experiences in Adıyaman University, Department of Neurology: A Retrospective Study. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 134-138

Sorumlu Yazar: Yaşar Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git