Septik Artritin Tanı ve Tedavi Takibinde Nötrofil-Lenfosit Oranı [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 25-30 | DOI: 10.5505/kjms.2024.62547  

Septik Artritin Tanı ve Tedavi Takibinde Nötrofil-Lenfosit Oranı

Rıfat Şahin, Mehmet Sabri Balık
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Rize

Amaç: Bu çalışmada nötrofil-lenfosit oranının (NLR), septik artrit (SA) tanısı konulduğundaki ve tedavi sürecindeki değişen değerleri belirlenerek tanı ve tedavi takibindeki kullanılabilirliğini saptamak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Bu retrospektif çalışma, SA tanısı ile tedavi edilen 44 erişkin hastanın laboratuvar sonuçlarının incelenmesine dayanmaktadır. Hastaların 0., 5., 10., 14. günlerdeki laboratuvar değerleri (WBC, CRP, NLR) ve eklem sıvısı analizinin sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların eklem sıvısındaki ortalama hücre sayısı 46 bin, ortalama PMNL oranı %89,4 idi. Sadece dört hastanın (%9,1) eklem ponksiyon sıvısının gram boyanmasında mikroorganizma görüldü. Eklem sıvısı kültüründe üreme görülen hasta sayısı sadece 11 idi (%25); 0., 5., 10. ve 14. günler için ortalama değerler CRP için sırasıyla 135,2, 88,1, 47,3 ve 22,2; WBC için 9,94, 7,86, 7,42 ve 7,44; NLR için 4,9, 3,8, 3,0 ve 2,4 idi.
Sonuç: Septik artritte gram boyama ve eklem sıvı kültüründe mikroorganizma görülme oranının oldukça düşük olması, eklem sıvısındaki hücre sayısının her zaman net fikir vermemesi nedeniyle tanı ve tedaviye yanıtı değerlendirmede biyobelirteç olarak NLR de yol gösterici olabilir. Septik artrit tanısı alan hastalarda ortalama NLR değeri 4,9 olup tedavi süresince düzenli olarak azalmaktadır. NLR, tedavinin 2. haftasında yaklaşık yarı değerine inmektedir. Bu biyobelirteç SA’nın tanı ve takibinde kullanılabilir. Ucuz ve kolay erişilebilir bir gösterge olduğu için NLR değeri her zaman dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: artrit, septik, nötrofil, lenfosit; biyobelirteç


Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Septic Arthritis Diagnosis and Treatment Follow-Up

Rıfat Şahin, Mehmet Sabri Balık
Department of Orthopedics and Traumatology, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Türkiye

Aim: This study aimed to determine the availability of neutrophilto- lymphocyte ratio (NLR) in diagnosis and treatment follow-up by determining the changing values when septic arthritis (SA) is diagnosed and during treatment.
Material and Method: This retrospective study is based on examining the laboratory results of 44 adult patients with a diagnosis of SA. Laboratory values, white blood cell count (WBC), C-reactive protein (CRP), and NLR of the patients on days 0, 5, 10, and 14 and the results of the joint fluid analysis were evaluated.
Results: The mean number of cells in the joint fluid of the patients was 46 thousand, and the mean PMNL rate was 89.4%. Microorganisms were seen in gram staining of joint puncture fluid of only four patients (9.1%). The number of patients with growth in joint fluid culture was only 11 (25%). The mean values for days 0, 5, 10, and 14 were, respectively, 135.2, 88.1, 47.3, and 22.2 for CRP; 9.94, 7.86, 7.42, and 7.44 for WBC; 4.9, 3.8, 3.0 and 2.4 for NLR.
Conclusion: NLR may serve as a valuable biomarker for diagnosing and monitoring treatment in SA, particularly given the low prevalence of microorganisms in gram stains and joint fluid cultures and the variability in cell counts in joint fluid samples. In patients diagnosed with SA, the mean NLR value is 4.9 and consistently decreases during treatment. Within two weeks of initiating treatment, NLR typically decreases by approximately half. This biomarker can aid in diagnosing and ongoing managing SA, offering a cost-effective and readily available indicator that should be routinely considered.

Keywords: arthritis, septic, neutrophils, lymphocytes; biomarkers


Rıfat Şahin, Mehmet Sabri Balık. Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Septic Arthritis Diagnosis and Treatment Follow-Up. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 25-30

Sorumlu Yazar: Rıfat Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git