Uzak Organ Metastazlı Akciğer Kanseri Hastalarının Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 115-120 | DOI: 10.5505/kjms.2016.65002  

Uzak Organ Metastazlı Akciğer Kanseri Hastalarının Değerlendirilmesi

Pınar Acar1, Meftun Ünsal1, Nejat Altıntaş2
1On Dokuz Mayis Universitesi, Tıp Fakültesi, Samsun
2Namik Kemal Universitesi, Tıp Fakültesi, Tekirdağ

AMAÇ: Kanser ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde önde gelen ölüm nedenidir ve gelişmekte olan ülkelerde ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Çalışmanın amacı, uzak organ metastaz olan akciğer kanserli hastaların ve metastazların sağkalım oranları üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM: Uzak organ metastazı olan akciğer kanserli hastalar çalışmaya alındı. Primer tümörlerin lokalizasyonu ve metastaz, metastaz histolojik tipleri, klinik belirti ve bulgular, tümör ve lenf nodlarının etkileşimi, sağkalım oranları üzerindeki metastazların etkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 174 hasta dahil edildi. Hastaların sitolojik alt gruplarının küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) (%75,3) ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) (%24,7) olarak iki alt gruba ayrıldı. En sık metastaz bölgleri kemik (%41,4), kontralateral akciğer (%32,8), karaciğer (%23,9) beyin (%27), böbreküstü bezi (%19,5), plevra (%9,2) idi. KHDAK ve KHAK için en sık metastaz yerleri sırasıyla kemik ve karaciğer idi. Skuamöz hücreli karsinom beyin, kemik, böbreküstü ve karşı akciğerde metastaz en yaygın türü oldu. Metastatik plevra sıvıları çoğunlukla genellikle adenokarsinom ve karaciğer metastazları ise küçük hücreli akciğer kanserlerinde kaynaklanmıştır. Kemik ve beyin ile ilgili spesifik semptomların varlığı metastaz için güçlü belirleyicilerdi.
SONUÇ: Kanserin tipi, metastaz sayısı, kilo kaybı, kötü performans status, kemik ve beyin metastazı yapan KHAK’lerinde semptomların olmamasının, karaciğer metastazında ise semptomların olmasının sağkalım oranları üzerine ters etkisi vardı. Hastaların klinik laboratuvar ve radyolojik bulguları bir bütün incelenmesi metazların tahmininde faydalı olurken, gereksiz cerrahiyi önlemiş olur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, semptomlar, laboratuar, sağ kalım


Evaluation of Lung Cancer Patients with Distant Organ Metastasis

Pınar Acar1, Meftun Ünsal1, Nejat Altıntaş2
1On Dokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey

AIM: Cancer is the leading cause of death in economically developed countries and the second leading cause of death in developing countries. The aim of the study was to evaluate distant organ metastasis in patients with lung cancer and the effect of metastasis on survival rates.
METHODS: Lung cancer patients with distant organ metastasis were enrolled to the study. Localization of primary tumors and metastasis, histological types of the metastasis, clinical symptoms and signs, the interaction of tumor and lymph nodes, the effects of metastasis on survival rates were evaluated.
RESULTS: 174 patients were included in the study. Cytologic subgroups of patients were subdivided as non-small cell lung cancer (NSCLC) (75.3%) and small cell lung cancer (SCLC) (24.7%). The most frequent metastatic sites were bone (41.4 %), contralateral lung (32.8%), liver (23.9%) brain (27%), adrenal gland (19,5%), pleura (9.2%). The most common metastasis sites for NSCLC and SCLC were bone and liver respectively. Squamous cell carcinoma was the most common type of metastases in brain, bone, adrenal and contralateral lung metastasis. Metastatic pleural effusions mostly originated from adenocarcinoma and liver metastasis generally originated from small cell lung cancer. Having specific symptoms related to bone and brain were powerful predictors for metastasis.
CONCLUSION: Cytological types of the cancer, number of metastasis, weight loss, poor performance status, the absence of symptoms in SCLC with bone and brain metastasis, and presence of the symptoms in liver metastases had adverse effects on survival rates. Evaluation of patients with combination of clinical symptoms, laboratory and radiological findings as whole it may be help

Keywords: Lung cancer, metastasis, symptoms, laboratory, survival


Pınar Acar, Meftun Ünsal, Nejat Altıntaş. Evaluation of Lung Cancer Patients with Distant Organ Metastasis. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 115-120

Sorumlu Yazar: Nejat Altıntaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git