Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Klozapin Tedavisi ile İlişkili Akut Perikardit [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 30-33 | DOI: 10.5505/kjms.2011.65375  

Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Klozapin Tedavisi ile İlişkili Akut Perikardit

Tolga Sinan Güvenç, Şükrü Aksoy, Rengin Çetin, Baran Karataş, Erkan İlhan, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul, Türkiye

Klozapin, șizofreni tedavisinde kullanılan ve atipik antipsikotik özellikleri
olan bir ilaçtır. Klozapinin terapötik dozlarda güvenli kullanımında
kardiyotoksisite dikkate alınmalıdır çünkü klozapin kullanımı
sonrası miyokardit, perikardit ve kardiyomiyopati olguları bildirilmiștir.
Amacımız, bir șizofreni hastasındaki göğüs ağrısı șikayetinin
nadir ama önemli sebebini bildirmektir. Șizofrenisi olan ve klozapin
kullanan yirmi yașında, bir erkek hasta göğüs ağrısı nedeni ile hastanemize
bașvurdu ve klinik, EKG ve ekokardiyografi bulgularına
dayanılarak akut perikardit tanısı konuldu. Klozapin’nin kesilmesi
sonrasında 5 gün içerisinde belirti ve bulgular geriledi. Akut perikardit,
klozapinin en nadir kardiyotoksik yan etkisi olmakla beraber
klinik olarak önemlidir. Klozapin kullanan hastalarda bu önemli yan
etkinin fark edilmemesi, perikardiyal tamponad ve fulminant miyokarditi
de içeren önemli sonuçlar doğurabilir.

Anahtar Kelimeler: Klozapin, Perikardit, Şizofreni, Perikardiyal Efüzyon, Göğüs Ağrısı


A rare cause of chest pain: Acute pericarditis associated with Clozapine treatment

Tolga Sinan Güvenç, Şükrü Aksoy, Rengin Çetin, Baran Karataş, Erkan İlhan, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren
Dr. Siyami Ersek Cardiovascular And Thoracic Surgery Research And Training Hospital, Department Of Cardiology, İstanbul, Turkey

Klozapin, șizofreni tedavisinde kullanılan ve atipik antipsikotik özellikleri
olan bir ilaçtır. Klozapinin terapötik dozlarda güvenli kullanımında
kardiyotoksisite dikkate alınmalıdır çünkü klozapin kullanımı
sonrası miyokardit, perikardit ve kardiyomiyopati olguları bildirilmiștir.
Amacımız, bir șizofreni hastasındaki göğüs ağrısı șikayetinin
nadir ama önemli sebebini bildirmektir. Șizofrenisi olan ve klozapin
kullanan yirmi yașında, bir erkek hasta göğüs ağrısı nedeni ile hastanemize
bașvurdu ve klinik, EKG ve ekokardiyografi bulgularına
dayanılarak akut perikardit tanısı konuldu. Klozapin’nin kesilmesi
sonrasında 5 gün içerisinde belirti ve bulgular geriledi. Akut perikardit,
klozapinin en nadir kardiyotoksik yan etkisi olmakla beraber
klinik olarak önemlidir. Klozapin kullanan hastalarda bu önemli yan
etkinin fark edilmemesi, perikardiyal tamponad ve fulminant miyokarditi
de içeren önemli sonuçlar doğurabilir.

Keywords: Clozapine, Pericarditis, Schizophrenia, Pericardial Effusion, Chest Pain


Tolga Sinan Güvenç, Şükrü Aksoy, Rengin Çetin, Baran Karataş, Erkan İlhan, Hatice Betül Erer, Mehmet Eren. A rare cause of chest pain: Acute pericarditis associated with Clozapine treatment. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 30-33

Sorumlu Yazar: Tolga Sinan Güvenç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git