Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 181-183 | DOI: 10.5505/kjms.2016.65882  

Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız

Oğuz Oğuzhan1, Ali Osman Özbey1, Yusuf Yıldırım2, Mücahit Altınışık3
1Siverek Devlet Hastanesi, Kbb Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi, Kbb Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
3Ereğli Devlet Hastanesi, Kbb Kliniği, Konya, Türkiye

Giriş: Bebeklerin konuşma ve lisan yetenekleri yaşamın ilk birkaç ayında hızlı gelişir. Konjenital işitme kaybı, çocuğun konuşma, lisan, sosyal ve bilişsel becerilerini olumsuz yönde etkiler. Konjenital işitme kaybının erken tanısında yenidoğan işitme taraması büyük önem taşır. İşitme taraması için şu an dünyada en çok kullanılan yöntem Otoakustik Emisyon ölçümleridir. Bölgemizin yayınlanmış işitme taraması sonuçları bulunmamaktadır. Çalışmamızda sağlıklı yenidoğanlarda işitme taraması protokolümüzü ve sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Siverek devlet hastanesinde Mart 2012 ile Eylül 2013 tarihleri arasında taranan 3412 sağlıklı yenidoğan, geçici uyarılmış otoakustik emisyon tarama metodu (TEOAE) ile Otoport Lite OAE system (Otodynamics Ltd, UK) cihazı kullanılarak doğumlarından itibaren bir ile üç gün arasında tarandı. Testten geçemeyen yenidoğanlar 14 gün sonra ikinci test için çağrıldı. İkinci testi geçemeyen yenidoğanlar 14 gün sonra üçüncü test için çağrıldı ve testten önce dış kulak yolunda debris, buşon veya orta kulak iltihabı, efüzyonu açısından muayene edildi.

Bulgular: Taranan 3412 yenidoğanın 656'si (% 19,2) ilk testi, 110'u (%3.2) ikinci testi, 14’ü (%0.4) üçüncü testi geçemediler. Ondört yenidoğan ve risk faktörlerinden birine sahip yenidoğanlar ileri odyolojik inceleme için Üçüncü basamak sağlık merkezine sevk edildi.

Sonuç: İşitme kaybına erken tanı koyabilmek için yeni doğan işitme taramasının tüm bireylerde yapılmasını önermekteyiz. Yenidoğan işitme kaybı açısından riskli bebeklerin normal bireylerden ayrılmasını ve ileri odyolojik incelemelerden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İşitme taraması, Yenidoğan, Otoakustik emisyon.


Newborn Hearing Screening Results

Oğuz Oğuzhan1, Ali Osman Özbey1, Yusuf Yıldırım2, Mücahit Altınışık3
1Siverek State Hospital, Otorhinolaryngology, Sanliurfa, Turkey
2Necip Fazil City State Hospital, Otorhinolaryngology, Kahramanmaras, Turkey
3Ereğli State Hospital, Otorhinolaryngology, Konya, Turkey

Introduction: Speaking and language ability development of infants improve quickly in the first few months of life. Congenital hearing loss, affects children’s speech, language, social, and cognitive ability negatively. Newborn hearing screening program is very important for the diagnosis of congenital hearing loss early. Otoacoustic emission measurement is currently most common method in the world. Hearing screening results published in our region are not available. In our study, we aimed to present the healthy newborn hearing screening protocol and results.

Method: A total of 3412 healthy newborns scanned between March 2012 and September 2013 in Siverek State Hospital by transient evoked otoacoustic emission and scanning method (TEOAE) using Otoport Lite OAE system (Otodynamics Ltd.UK)in the first three days of their life. Failed infants, were called fort he second test 14 days after the first test and examined for debris, cerumen in external auditory canal or middle ear inflammation or effusion. The infants with risk factors were referred to tertiary health center regardless of test results.

Results: A total of 656 of 3412 newborns (19.2%) could not pass the first test, 110 of 3412 newborns (3.2%) could not pass the second test and 14 (0.4%) of 3412 newborns could not pass the third tests. These 14 newborns and newborns having a risk factor referred to the tertiary health center for advanced audiological examination.

Conclusion: We recommend, to screen hearing abilities of all newborn. Infants who have risk factors for hearing loss should be seperated from normal individuals for advanced audilogical investigations.

Keywords: Hearing screening, Newborn, Otoacoustic emission


Oğuz Oğuzhan, Ali Osman Özbey, Yusuf Yıldırım, Mücahit Altınışık. Newborn Hearing Screening Results. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 181-183

Sorumlu Yazar: Oğuz Oğuzhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git