Osteolitik Benign Kalvarial Kitlelere Radyolojik Yaklaşım [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 144-152 | DOI: 10.5505/kjms.2016.68736  

Osteolitik Benign Kalvarial Kitlelere Radyolojik Yaklaşım

Rasim Yanmaz1, Hanifi Bayaroğulları2
1Özel Sevgi Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Gaziantep
2Mustaf Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Hatay

Kalvarial lezyonlar histopatolojik olarak, kongenital, enflamatuar, neoplastik ve travmatik kökenli olup, nadir olarak izlenmektedir. Kalvarial lezyonlar en sık klinik muayenede ele gelen kitle şeklinde ya da radyolojik bir tetkikde insidental olarak tanı konur. Kemik yapıdaki defekt, lizis ve skleroz radyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile, lezyonların yumuşak doku komponentleri ve çevre yumuşak doku ile ilişkisi, BT ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile ve özelikle MRG ile değerlendirilir. Radyolojik değerlendirme sonucu, radyolojik bulgulara göre kalvarial lezyonların benignmalign ayrımı ve histopatolojik tanısını tahmin etmek mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kalvarial lezyonlar, radyografi, bilgisayarlı tomografi; manyetik rezonans görüntüleme


Radiological Approach to Osteolytic Benign Calvarial Lesions

Rasim Yanmaz1, Hanifi Bayaroğulları2
1Special Sevgi Hospital, Department of Radiology, Gaziantep, Turkey
2Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Hatay, Turkey

Histopathologically, calvarial lesions are congenital, inflammatory, neoplastic and traumatic origin and these are rarely seen. The calvarial lesions most commonly manifest as palpable mass on physical examination or they are diagnosed incidentally during a radiological test. Defect, lysis and sclerosis in the bony structure are evaluated with radiography and computed tomography (CT) and relationships of the lesions with the soft tissue components and surrounding soft tissue are evaluated with CT and magnetic resonance imaging (MRI) and especially with MRI. Based on the radiological findings, benign-malignant discrimination of the calvarial lesions can be made and it may be possible to estimate their histopathological diagnoses.

Keywords: calvarial lesions, radiography, computed tomography; magnetic resonance imaging


Rasim Yanmaz, Hanifi Bayaroğulları. Radiological Approach to Osteolytic Benign Calvarial Lesions. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 144-152

Sorumlu Yazar: Rasim Yanmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git