Renal Sinüs Lipomatozu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 48-53 | DOI: 10.5505/kjms.2013.72473  

Renal Sinüs Lipomatozu

Işıl Başara1, Yiğit Akın2, Selim Serter1, Aliseydi Bozkurt2, Barış Nuhoğlu2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
2Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Erzincan

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı renal sinüs lipomatozu olan hastaların bulgularını sunmak ve konuyu güncel literatür eşliğinde gözden geçirmektir.
YÖNTEM
Mayıs 2010 - Eylül 2011 tarihleri arasında radyoloji departmanında elde edilen bütün bilgisayarlı tomografi görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Renal sinüs lipomatozu olan 11 olgu ayırt edildi ve klinik ve laboratuar bulguları ile yeniden değerlendirildiler.
BULGULAR
Renal sinüs lipomatozu tanısı alan beş erkek ve altı kadın hasta vardı. Hastaların yaşları 36 ve 80 arasında değişmekteydi. Hastalardan yedisinde geyik boynuzu taşı izlendi. Hastaların çoğu asemptomatik olsa da, bazı hastalarda non-spesifik karın ağrısı, akut pankreatit ve pyelonefrit izlendi.
SONUÇ
Renal sinüs lipomatozu selim bir hastalık da olsa konvansiyonel tanısal yöntemleri kullanarak ürolojik tümörlerden ayırt edilmeleri zordur. Bilgisayarlı tomografi kesin tanıda ve adipoz dokunun yaygınlığını belirlemede yararlıdır. Ancak, renal sinüs lipomatozu tanı ve sağaltımı için radyoloji, üroloji ve patoloji departmanlarının multidisipliner çalışmaları gerekir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, böbrek, replasman lipomatozis, sinüs lipomatozis.


Renal Sinus Lipomatosis

Işıl Başara1, Yiğit Akın2, Selim Serter1, Aliseydi Bozkurt2, Barış Nuhoğlu2
1Department Of Radiology, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department Of Urology, Erzincan University, Erzincan, Turkey

AIM
The aim of this study is to present the findings of patients with renal sinus lipomatosis and review the subject in the light of the recent literature.
METHODS
All computerized tomography images obtained in the radiology department between 2010 May – 2011 September were examined retrospectively. Eleven cases diagnosed with renal sinus lipomatosis were isolated and re-evaluated with their clinical and laboratory findings.
RESULTS
There were five male and six female patients diagnosed with the renal sinus lipomatosis. The ages of the patients varied between 36 and 80. Stag horn calculi formation was observed in seven patients. Majority of the patients were asymptomatic, however some experienced non-specific abdominal pain, acute pancreatitis and pyelonephritis.
CONCLUSION
Although the renal sinus lipomatosis is a benign pathology the differential diagnosis with urological tumours may be difficult by using conventional diagnostic tools. Computerized tomography aids in the final diagnosis and determines the level of adipose tissue proliferation. However the diagnosis and the management of renal sinus lipomatosis require the multidisciplinary work of the departments of radiology, urology and pathology.

Keywords: Computed tomography, kidney, replacement lipomatosis, sinus lipomatosis.


Işıl Başara, Yiğit Akın, Selim Serter, Aliseydi Bozkurt, Barış Nuhoğlu. Renal Sinus Lipomatosis. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 48-53

Sorumlu Yazar: Yiğit Akın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git