Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Retrograd İntramedüller Elastik Çivileme ile Tedavi Sonuçları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 81-87 | DOI: 10.5505/kjms.2016.77045  

Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Retrograd İntramedüller Elastik Çivileme ile Tedavi Sonuçları

Ömer Serkan Yıldız1, İbrahim Gökhan Duman1, Emine Ece Yılmaz2, Raif Özden1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ad. Antakya, Hatay, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ad, Adana Türkiye

AMAÇ: Retrograd elastik intramedüller çivileme yöntemi ile tedavi edilen femur cisim kırıklı çocukların sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEM: Bu çalışmamıza, 2010–2014 yılları arasında Mustafa Kemal Ünviversitesi Araştırma hastanesine başvuran ve femur cisim kırığı tanısı nedeniyle retrograd intramedüller elastik çivileme ile tedavi ettiğimiz 20 (15 erkek, 5 kız) hasta dahil edildi.
BULGULAR: Hastalarımızın ortalama takip süresi 14,5 ay (9–24 ay), yaş ortalaması 8,3 (4.5–14 yıl) idi. Olgularımızın 16’sı (%90) kapalı, 4’ü (%10) açık kırık idi. Olgularımızın ortalama yatış süresi ise 3,4 gündür (2–10 gün). Hastalarımızda ortalama kaynama zamanı 7,8 hafta (6–12 hafta) olarak tespit edildi. Açık ve kapalı kırıkların kaynama süreleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Olgularımızın birinde 5, diğerinde 7 derece valgus dizilimi gözlendi ancak hastalarımızda fonksiyonel ve klinik herhangi bir soruna yol açmadı. Olgularımızın hiç birinde anterior-posterior açılanma ve rotasyonel deformite gözlenmedi. Üç hastamızda 1 cm den az, 2 hastamızda 1–1,5 cm arası extremite uzunluk farkı tespit edildi. Ancak bu uzunluk farkı hastalarımızda klinik ya da fonksiyonel bir sorun yaratmadı. Hastalar klinik ve radyolojik olarak Flynn kriterlerine göre değerlendirildiğinde; 14 hastada (%70) mükemmel sonuç, 5 hastada (%25) iyi sonuç ve 1 hastada (%5) kötü sonuç elde edildi.
SONUÇ: Femur cisim kırıklı çocuklarda (5–14 yaş) elastik intramedüller çivi ile osteosentez, güvenilir ve etkin bir tedavidir.

Anahtar Kelimeler: femur kırığı, elastik çivi, osteosentez


The Results of Retrograd Intramedullary Elastic Nailing in the Treatment of Pediatric Femoral Shaft Fractures

Ömer Serkan Yıldız1, İbrahim Gökhan Duman1, Emine Ece Yılmaz2, Raif Özden1
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Travmatology, Antakya, Hatay, Turkey
2Başkent University Research and Education Hospital of Adana, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Adana, Turkey

AIM: The aim of this study was to evaluate the results of retrograd intramedullary nailing treatment in children with femoral shaft fracture.
METHODS: In this study, 20 patients, were included who applied to Mustafa Kemal University Research Hospital and were treated with retrograd intramedullary elastic nailing because of femoral shaft fracture.
RESULTS: The mean age of our patients was 14.5 months (9–24 months) and mean follow-up time was 8.3 years (4.5–14 years). The average length of stay in hospital were 3.4 days. The average reunion duration were detected as 7.8 weeks. There was no significant difference between reunion durations of open and closed fractures. Valgus alignment of 7 degrees was observed in one patient and 5 degrees in one other patient. But it did not result any functional or clinical restrictions. There were not any increase of anterior-posterior angle or any rotational deformities observed. Extremity length difference below 1cm was detected in 3 of the patients and length difference between 1–1.5 cm was detected in 2 patients. When patients were evaluated according to Flynn’s criteria, the results were excellent in 14 patients (70%), good in 5 patients (25%) and poor in 1 patient (5%).
CONCLUSION: Elastic intramedullary nailing treatment of femoral shaft fractures in children between 5–14 years of age is a safe and effective treatment.

Keywords: femur fracture, elastic nail, osteosentez


Ömer Serkan Yıldız, İbrahim Gökhan Duman, Emine Ece Yılmaz, Raif Özden. The Results of Retrograd Intramedullary Elastic Nailing in the Treatment of Pediatric Femoral Shaft Fractures. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 81-87

Sorumlu Yazar: Ömer Serkan Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git