Üçüncü basamak sağlık merkezi herni cerrahisi deneyimleri ve herni nüksünü etkileyen faktörler [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 15-20 | DOI: 10.5505/kjms.2013.77486  

Üçüncü basamak sağlık merkezi herni cerrahisi deneyimleri ve herni nüksünü etkileyen faktörler

Mehtap Oktay1, Turgut Karaca2, Özlem Suvak3, Aziz Bulut4, Mustafa Yasin Selçuk5, Mustafa Gökhan Usman6, Uğur Gözalan7, Nuri Aydın Kama7
1Ankara İsmail Ulucan Aile Sağlığı Merkezi
2Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
3Ankara Aşağı Eğlence Aile Sağlığı Merkezi
4Bingöl Devlet Hastanesi
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
6Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi
7Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı inguinal fıtık cerrahisinin erken ve geç dönem sonuçlarının incelenmesi ve fıtık nükslerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesidir.
YÖNTEM
Bu retrospektif çalışmada, 1993 ve 2005 yılları arasında üçüncü basamak sağlık merkezinde inguinal fıtık ameliyatı olan 521 hasta ile cerrahinin uzun ve kısa dönem sonuçlarını sorgulamak için yeniden iletişime geçildi. Cerrahi öncesi ve sonrası bulgular ile uzun ve kısa dönem sonuçların incelenmesiyle birlikte nüks olan ve olmayan fıtıkların karşılaştırılması yapıldı.
BULGULAR
Hastaların (N=521) ortalama yașları 52,24’dü (16–92) ve 478’i (%92) erkekti. Fıtıklar 252 (%48,3) hastada sağda, 193 (%37) hastada solda ve 76 (%14,6) hastada iki yandaydı. Nüks ve primer fıtık sayısı sırasıyla 59 (%9,9) ve 538’di (%90,1). İntraoperatif ve postoperatif komplikasyon sırasıyla 13 ve 30 hastada görüldü. Nüks fıtık varlığı ve vücut kitle indeksinin artması fıtık nüks oranını arttırdı (p<0,05).
SONUÇ
Daha önceden nüks etmiş fıtık varlığı ve artan vücut kitle indeksi fıtık nüksü için risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, inguinal herni, nüks, tedavi


Inguinal hernia surgery experiences of a tertiary health center and the factors effecting the hernia recurrence

Mehtap Oktay1, Turgut Karaca2, Özlem Suvak3, Aziz Bulut4, Mustafa Yasin Selçuk5, Mustafa Gökhan Usman6, Uğur Gözalan7, Nuri Aydın Kama7
1Ankara İsmail Ulucan Family Health Center
2Ankara Occupational Diseases Hospital
3Ankara Asagı Eglence Family Health Center
4Bingol State Hospital
5Ondokuz Mayis University School of Medicine
6Adiyaman University School of Medicine
7Ankara Numune Education and Research Hospital

AIM
The aim of this study was to evaluate the short and long term results of inguinal hernia surgery and to detect factors effective on hernia recurrence.
METHODS
In this retrospective study, 521 patients who had undergone inguinal hernia surgeries between 1993 and 2005 in a tertiary health centre were re-contacted for questioning the short and long term outcomes. Preoperative and post operative findings and short and long term outcomes along with the comparison of the recurrent and non recurrent hernias were evaluated.
RESULTS
The mean age of the 521 patients was 52.24 (16–92), and 478 (%92) of them were male. The hernias were at the right side in 252 (48.3%) patients, left side in 193 (37%) patients, and bilateral in 76 (14.6%) patients. Recurrent and primary hernia numbers were 59 (9.9%) and 538 (90.1%), respectively. Intra-operative and post operative complications were observed in 13 and 30 patients, respectively. The presence of a recurrent hernia and an increase in body mass index were found to increase the rate of hernia recurrence (p<0.05).
CONCLUSION
Previous recurrence of an existing hernia and higher body mass indexes are the risk factors for hernia recurrence.

Keywords: Complication, Inguinal hernia, recurrence, treatment,


Mehtap Oktay, Turgut Karaca, Özlem Suvak, Aziz Bulut, Mustafa Yasin Selçuk, Mustafa Gökhan Usman, Uğur Gözalan, Nuri Aydın Kama. Inguinal hernia surgery experiences of a tertiary health center and the factors effecting the hernia recurrence. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Turgut Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git