Rektosigmoidoskopi: 295 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 21-24 | DOI: 10.5505/kjms.2011.80299  

Rektosigmoidoskopi: 295 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Fatin Rüştü Polat
Toyota Devlet Hastanesi, Sakarya

AMAÇ: Bu çalıșmada hematokezya, distansiyon, kilo kaybı, anemi
nedeniyle rektosigmoidoskopi incelemesi yapılan 295 hastanın
bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıștır.
MATERYAL VE METOD: Çalıșmamıza Ocak 2007-Ocak 2011 tarihleri
arasında hastanemiz endoskopi ünitesinde rektosigmoidoskopi
uygulanan 295 hasta alındı. Rektosigmoidoskopi hematokezya, distansiyon,
kabızlık, kilo kaybı, karın ağrısı ve sebebi açıklanamayan anemi endikasyonları ile yapıldı.Rektosigmoidoskopi sonuçları
hasta dosyası taraması yöntemiyle yaș ve cinsiyet göre retrospektif
olarak değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde Student t,
Mann Whitney ve Spearman testleri kullanıldı.
BULGULAR: Rektosigmoidoskopi incelemesinde hastaların
11’inde (%4) divertikül, 98’inde (%33) hemoroid, 23’ünde (%8) anal
fissür, 41’inde (%14) kolit-rektit, 5’inde (%2) rektal ülser, 18’inde
(%6) malignite, 20’sinde (%7) polip ve 1’inde (%0) de yabancı cisim
saptandı. 78 (%26) hastada bulgular normaldi. Malignite oranı yașla
pozitif korelasyon gösterdi.
SONUÇ: Rektosigmoidoskopi incelemesi rektosigmoid bölgedeki
benign veya malign hastalıkların araștırılmasında oldukça etkili ve
güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Rectosigmoidoskopi, Hemoroid; Kolorectal kanse; İncelemeler ve tanılar


Rectosigmoidoscopy: Retrospective Evaluation of 295 Cases

Fatin Rüştü Polat
Toyota State Hospital, Sakarya, Turkey

AIM: The aim of this study is to evaluate the fi ndings of 295 rectosigmoidoscopy
examinations performed with the indications of
hematochezia,distension and weight loss.
METHODS: Our study icluded 295 patient who underwent a
rectosigmoidocopy examination in our endoscopy unit between
January 2007 and January 2011. Rectosigmoidoscopy examinations
were performed with the indications of hematochezia, distension,
constipation, weight loss, abdominal pain and anemia of
unknown origin. Findings were evaluated retrospectively by the
evaluation of the patient records according to their ages and gender.
Student t, Mann Whitney and Spearman’s tests were used
during data analysis.
RESULTS: The rectosigmoidoscopy examination of the patients
showed diverticular disease in 11 patients (4%), hemorrhoidal disease
in 98 patients (33%), anal fi ssure in 23 patients (8%), infl ammatory
intestinal disease(colitis-rectitis) in 41 patients (14%), rectal ulcer
in 5 patients (2%), rectosigmoid malignancy in 18 patients (6%),
rectosigmoid polyp in 20 patients (7%) and foreign body in 1 patient
(0%). 78 patients (26%) had normal rectosigmoidoscopy fi ndings.
Malignancy rate correlated positevely with the ages of the patients.
CONCLUSION: Rectoigmoidoscopy examination is a very effi -
cient and safe method for the evalution of the benign and malignant
diseases of the rectosigmoid region.

Keywords: Rectosigmoidoscopy, Hemorrhoid; Colorectal carsinom;Examinations and Diagnoses


Fatin Rüştü Polat. Rectosigmoidoscopy: Retrospective Evaluation of 295 Cases. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 21-24

Sorumlu Yazar: Fatin Rüştü Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git