John Thomas İşareti Pelvis Kırığının Yönünü Gösteren Bir Bulgu mudur? [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 14-18 | DOI: 10.5505/kjms.2024.91568  

John Thomas İşareti Pelvis Kırığının Yönünü Gösteren Bir Bulgu mudur?

Emre Karslı1, Murat Aras2
1Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İnegöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bursa, Türkiye

Giriş: John Thomas (JT) bulgusu erkek hastalarda, kalça ya da pelvis kırıklarında penisin kırığın yönünü göstermesi olarak tanımlanır. Yapılan araştırmalarda John Thomas bulgusunun sensitivite ve spesifite değerleri geniş aralıkta değişmektedir.
Materyal Metod: Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine 01.01.2015–14.10.2020 tarihleri arasında travma sebepli başvurmuş ve pelvis tomografisi çekilmiş 18 yaş üzeri erkek hastalar çalışmaya dâhil edildi. Çalışmaya çekilen tomografi sonucunda pelvis kemiklerinde, femur proksimalinde ve femur şaftında fraktür saptanmış olan 118 erkek hasta ile travma sebepli başvurup pelvis tomografisi çekilmiş, herhangi batın, pelvis veya alt ekstremite yaralanması saptanmamış 73 erkek birey dâhil edildi. Penis açısı symphisis pubisten çizilen dikey hat ile penis corpus cavernosum orta hattından penis ucuna çizilen çizginin kesişim açısı olarak kaydedildi. Pelvik asimetrisi mevcut olan bireyler ve önceden pelvis cerrahisi geçirmiş olan bireyler çalışmaya dâhil edilmedi.
Bulgular: Hasta grubun yaş ortalaması 45,2±6,4 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 44,9±5,9 olarak saptandı. Grupların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,557). Pelvisin sol tarafında fraktür saptanan 62 hastanın 52 (%83,9)’sinde JT bulgusu pozitifken, sağ tarafında fraktürü olan 56 hastanın 37’sinde (%66,1) JT bulgusu pozitif olarak saptandı. Hasta grubunda fraktür yönü ve penis yönü arasında orta derecede korelasyon saptandı (p=0,0001, rho=0,509).
Sonuç: Çalışmamız sonucunda John Thomas bulgusunun pelvik fraktürleri tek başına tespit etmede yeterli olmadığı fakat pelvis travması olan ve fraktürden şüphelenilen hastalarda tanı koymada yardımcı olabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: John Thomas işareti, Throckmorton işareti, pelvik kırıklar, Solooki işareti


Is the John Thomas Sign a Finding Indicating the Direction of a Pelvis Fracture?

Emre Karslı1, Murat Aras2
1Department of Emergency Medicine, Cigli Regional Training Hospital, Izmir, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Inegol State, Bursa, Türkiye

Introduction: The John Thomas (JT) sign is defined as the penis showing the direction of the fracture in hip or pelvic fractures in male patients. The sensitivity and specificity values of the John Thomas sign vary widely in studies.
Materials and Methods: Male patients over the age of 18 who applied to the Emergency Department of the Faculty of Medicine of Kafkas University between 01.01.2015 and 14.10.2020 due to trauma and who had pelvic tomography were included in the study. The study included 118 male patients who had fractures in the pelvis, proximal femur, and femoral shaft as a result of tomography and 73 male individuals who applied for trauma and had pelvic tomography but did not have any abdominal, pelvis, or lower extremity injuries. The penis angle was recorded as the intersection angle of the vertical line drawn from the symphysis pubis and the line drawn from the midline of the penis corpus cavernosum to the tip of the penis. The study did not include individuals with pelvic asymmetry and those with previous pelvic surgery.
Results: The mean age of the patient group was 45.2±6.4 years, and the mean age of the control group was 44.9±5.9 years. There was no statistically significant difference between the mean ages of the groups (p=0.557. While 52 (83.9%) of 62 patients with fractures on the left side of the pelvis had positive JT sign, 37 (66.1%) of 56 patients with right-side fractures had positive JT sign. There was a moderate correlation between fracture and penile direction in the patient group (p=0.0001, rho=0.509).
Conclusion: As a result of our study, it was determined that the John Thomas sign alone is not sufficient to detect pelvic fractures, but it can help to diagnose patients with pelvic trauma and suspected fractures.

Keywords: John Thomas sign, Throckmorton sign, pelvic fractures, Solooki sign


Emre Karslı, Murat Aras. Is the John Thomas Sign a Finding Indicating the Direction of a Pelvis Fracture?. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 14-18

Sorumlu Yazar: Emre Karslı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git