Gebelerde görülen dermatolojik hastalıklar ve bu hastalarda tedavi tercihlerimiz. Türkiye'den bir deneyim: 5 yıllık bir inceleme. [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 46-52 | DOI: 10.5505/kjms.2016.93063  

Gebelerde görülen dermatolojik hastalıklar ve bu hastalarda tedavi tercihlerimiz. Türkiye'den bir deneyim: 5 yıllık bir inceleme.

Salih Levent Çinar1, Demet Kartal1, Semih Zeki Uludağ2, Mehmet Dolanbay2, Ragıp Ertaş3, Atıl Avcı3, Murat Borlu1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Kayseri
3Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Kayseri

Giriş ve Amaç: Son yıllarda dermatoloji polikliniğine başvuran gebe sayısı artmıştır. Bu da beraberinde bu hastalara özel bir yaklaşım zorunluluğunu getirmiştir. Gebe bir hastaya dermatolojik olarak yaklaşabilmek için klinisyenlerin gebelikte görülen dermatolojik hastalıkları iyi bilmesi gerekmektedir. Gebeler ve gebelik düşüncesi olanlar ayrıcalıklı olarak gözden geçirilmelidir. Bu çalışmadaki amacımız gebelerde görülen deri hastalıklarını incelemek ve şehrimizdeki dermatologların bu hasta grubunda tercih ettiği tedavileri belirlemekti.
Yöntem: Kliniğimize başvuran 697 hasta retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Bu hastalara verilen tanılar ve reçetelendirilen ilaçlar analiz edildi.
Bulgular: Gebe hastalarda en sık görülen hastalıklar kaşıntı, ürtiker, akne ve kontakt dermatit olarak bulundu. Bu hastalara çoğunlukla topikal tedaviler reçete edilmişti. Sistemik tedavilerden en sık tercih edilenler antihistaminikler, steroidler ve antibakteriyellerdi. Bu sistemik tedaviler sırası ile 195, 148 ve 87’şer defa reçete edilmişti ve gebe hastalarda yazılan sistemik tedavilerin yaklaşık % 96’sını oluşturuyorlardı.
Sonuç: Gebelik çok sayıda dermatolojik hastalığın görülmesi ile kendine özgü bir dönemdir. Aynı zamanda gerek anne gerek de fetüs açısından çok hassas bir dönemdir. Bu nedenlerden dolayı doktorlar bu hasta grubunda genellikle topikal tedavileri tercih etmektedirler. Bu çalışma bölgemizdeki dermatologlarının gebe hastalarda tedavi tercihlerini göstermesi açısından yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, gebelik, dermatolojik tedavi


The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey.

Salih Levent Çinar1, Demet Kartal1, Semih Zeki Uludağ2, Mehmet Dolanbay2, Ragıp Ertaş3, Atıl Avcı3, Murat Borlu1
1Department Of Dermatology And Venereology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department Of Dermatology And Venereology, Kayseri Education And Research Hospital, Kayseri, Turkey

Background: The number of pregnant women applying to dermatology outpatient clinics has increased. This has brought to notice the need for a specialized approach. In order to deal with pregnant women and their diseases, one must have a good knowledge of the skin disorders of pregnancy. Pregnant women and women who are considering pregnancy should be treated exclusively.
Objective: Our aim was to evaluate the skin disorders of the pregnant women and to establish the treatment choices of dermatologists in our city when their patients were pregnant women.
Methods: Six hundred and ninety seven pregnant women who applied to the outpatient clinics were included in the study. Their diagnoses and the medications which are prescribed to them are retrospectively analyzed.
Results: Pruritus, urticaria, acne and contact dermatitis were the most common diagnoses. Mostly topical medications were prescribed by the dermatologists. Among the systemic therapies antihistamines, steroids and antibacterials were prescribed 195, 148 and 87 times respectively which account for almost 95.98% of all systemic medications.
Conclusion: Pregnancy is a unique period with a different range of dermatological diseases. It is also a vulnerable stage in terms of both the mother and the fetus. That’s why the physicians generally choose topical therapies. Our study is an instructive one, showing the therapy preferences of dermatologists in our city when their patients are pregnant women.

Keywords: Dermatologic therapy, pregnancy, skin disorders.


Salih Levent Çinar, Demet Kartal, Semih Zeki Uludağ, Mehmet Dolanbay, Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Murat Borlu. The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey.. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 46-52

Sorumlu Yazar: Salih Levent Çinar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git