Tunika Vajinalis Metastazı ile Prezante Olan Okkult Hepatoid Tip Mide Kanseri: Olgu Sunumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 162-165 | DOI: 10.5505/kjms.2017.93753  

Tunika Vajinalis Metastazı ile Prezante Olan Okkult Hepatoid Tip Mide Kanseri: Olgu Sunumu

Yavuz Metin1, Nurgül Orhan Metin1, Oğuzhan Özdemir1, Hakkı Uzun2, Recep Bedir3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Rize
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Rize

Paratestiküler metastazlar oldukça nadirdir. Bu alana olan metastazlar çoğunlukla bilinen kanserin ileri evreleri şeklinde izlenmekle birlikte nadiren de olsa primer testiküler tümörü taklit edebilir. Bu makalede, alfa feto-protein üreten hepatoid tip mide kanserinin, skrotal ağrı ve şişliğin eşlik ettiği tunika vaginalis metastazı şeklinde prezante olması sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: alfa feto-protein, hepatoid tip mide kanseri, tunika vajinalis


Metastasis to The Tunica Vaginalis as an İnitial Manifestation of Occult Hepatoid Type Gastric Cancer: A Case Report

Yavuz Metin1, Nurgül Orhan Metin1, Oğuzhan Özdemir1, Hakkı Uzun2, Recep Bedir3
1Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Department of Radiology, Rize, Turkey
2Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Department of Urology, Rize, Turkey
3Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Department of Pathology, Rize, Turkey

Paratesticular metastases are extremely rare. Metastases in this area usually appear in the advanced stages of a known malignancy, but are sometimes the first manifestation, mimicking a primary testicular tumor. In this article, we present a patient with metastasis to the right tunica vaginalis testis who had scrotal swelling and pain as the first manifestation of an alpha-fetoprotein (AFP)- producing hepatoid type gastric cancer.

Keywords: alpha-fetoprotein, hepatoid type gastric adenocarcinoma, tunica vaginalis


Yavuz Metin, Nurgül Orhan Metin, Oğuzhan Özdemir, Hakkı Uzun, Recep Bedir. Metastasis to The Tunica Vaginalis as an İnitial Manifestation of Occult Hepatoid Type Gastric Cancer: A Case Report. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 162-165

Sorumlu Yazar: Yavuz Metin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git