Bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler: halk sağlığı açısından güncel bakış. [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 34-40 | DOI: 10.5505/kjms.2011.98608  

Bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler: halk sağlığı açısından güncel bakış.

Nergiz Hüseyinoğlu
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

Bulașıcı süngerimsi ensefalopatiler veya prion hastalıkları, insanları
ve hayvanları etkileyen ilerleyici nörodejeneratif hastalık grubudur.
Nörolojik belirtiler, santral sinir sisteminde olușan nöron kaybı, glial
aktivasyon ve süngerimsi değișiklikleri içermektedir. Prion hastalıklarının
memeliler ve insanlar için ölümcül olması nedeniyle, halk
sağlığı açısından acil tedavi ve koruma stratejilerinin geliștirilmesine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazıda bulașıcı süngerimsi ensefalopatilerin
etiyolojisi, patogenezi, klinik belirtileri, epidemiyolojisi ve korunması
konusunda güncel bilgiler sunulmuștur.

Anahtar Kelimeler: Bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler, Prion hastalıkları, Halk sağlığı, Prion proteini


Transmissible spongiform encephalopathies: Current perspective for public health

Nergiz Hüseyinoğlu
Department Of Neurology, Kafkas University, Kars, Turkey

Transmissible spongiform encephalopathies or prion diseases are
a group of progressive neurodegenerative diseases that affect both
humans and animals. The neuropathological features include neuronal
loss, glial activation and spongiform changes in the central
nervous system. As prion diseases are fatal for both mammalian and
human, there is need for urgent therapeutic and prophylactic strategies
in relation to public health. Here, current information about
etiology, pathogenesis, clinic features, epidemiology and prevention
of transmissible spongiform encephalopathy are summarized.

Keywords: Transmissible spongiform encephalopathies, Prion disease, Public health, Prion protein


Nergiz Hüseyinoğlu. Transmissible spongiform encephalopathies: Current perspective for public health. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 34-40

Sorumlu Yazar: Nergiz Hüseyinoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git