Melatonin Uygulanan Ratların Pankreas Dokusunda Ghrelin İmmünoreaktivitesinin Belirlenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 48-53 | DOI: 10.5505/kjms.2024.98957  

Melatonin Uygulanan Ratların Pankreas Dokusunda Ghrelin İmmünoreaktivitesinin Belirlenmesi

Ayşe Aydoğan1, Engin Yalmancı2, Seher Koç Saltan3, Şahin Aslan3
1Necmettin Erbakan üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AD, Konya
2Profesör Doktor Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, MEB, Kars
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AD, Kars

Amaç: Melatonin uygulamasının, pankreas üzerindeki histolojik etkisi ve pankreastan sekresyonu sağlanan ghrelinin, immünohistokimyasal olarak lokalizasyonunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmada 10–12 haftalık 30 adet erkek Spraque Dawley türü rat kullanıldı. Melatonin, etanolde çözdürülüp serum fizyolojik su ile sulandırılarak 10 mg/kg dozda ve 21 gün boyunca intraperitoneal yolla deneme grubuna enjekte edildi. Deneysel uygulamanın sonunda ratların pankreas dokuları alındı. Histolojik ve immünohistokimyasal incelemelerde kullanılmak üzere pankreas doku örnekleri %10’luk formalde tespit edilerek rutin histolojik işlemlerden geçirildi. Ghrelinin immünohistokimyasal lokalizasyonunu belirlemek amacıyla, dokulara ghrelin antikoru (1/50 dilüsyonunda) uygulandı.
Bulgular: Pankreas dokusunun genel histolojik yapısı incelendiğinde, gruplar arasında bir farklılık olmadığı tespit edildi. Sham ve kontrol gruplarında ghrelin immünoreaktivitesi pankreasın, Langerhans adacıklarında ve pars inisiyalis epitelinde görüldü. Melatonin grubunda ise immünoreaktivite görülmedi.
Sonuç: Melatonin uygulamasının, pankreasta herhangi bir histolojik bozukluğa yol açmadığı görüldü. Melatonin uygulamasının pankreastan salgılanan ghrelin seviyesini düşürdüğü tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: ghrelin, immünohistokimya, melatonin, pankreas


Determination of Ghrelin Immunoreactivity in the Pancreas Tissue of Rats Supplied with Melatonin

Ayşe Aydoğan1, Engin Yalmancı2, Seher Koç Saltan3, Şahin Aslan3
1Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Türkiye
2Prof. Dr. Fahrettin Kirzioglu Science and Art Center, Kars, Türkiye
3Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Türkiye

Aim: This study aimed to determine the histological effect of melatonin administration on the pancreas and the localization of ghrelin, secreted from the pancreas, using immunohistochemical techniques.
Material and Method: The study utilized 30 male Sprague Dawley rats aged 10–12 weeks. Melatonin was dissolved in ethanol and injected intraperitoneally into the experimental group at 10 mg/ kg for 21 days, diluted with a physiological saline solution. After the experimental period, pancreatic tissues were collected from the rats. These tissue samples were fixed in 10% formalin for histological and immunohistochemical examinations and underwent routine histological procedures. The tissues were then treated with a ghrelin antibody (diluted to 1/50) to determine the immunohistochemical localization of ghrelin.
Results: Upon examination of the general histological structure of the pancreatic tissue, no differences were observed between the groups. Ghrelin immunoreactivity was detected in the islets of Langerhans and the pars initialis epithelium of the pancreas in both the sham and control groups but not in the melatonin group.
Conclusion: Melatonin administration did not induce any histological disorders in the pancreas. However, it was found to decrease the ghrelin levels secreted from the pancreas.

Keywords: ghrelin, immunohistochemistry, melatonin, pancreas


Ayşe Aydoğan, Engin Yalmancı, Seher Koç Saltan, Şahin Aslan. Determination of Ghrelin Immunoreactivity in the Pancreas Tissue of Rats Supplied with Melatonin. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 48-53

Sorumlu Yazar: Ayşe Aydoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git