Kafkas J Med Sci: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - Aralık 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Penetran Keratoplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi: İlk Deneyimler
Evaluation of Penetrating Keratoplasty Results: Initial Experiences
Mehmet Siraç Demir, Ersin Muhafiz, Yusuf Evcimen
doi: 10.5505/kjms.2022.97752  Sayfalar 185 - 191

3.
İlköğretim Öğrencilerinin Gribe Yönelik Bilgileri ve Öğrencilerin Grip Aşısı Yaptırma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Examination of Primary School Students’ Knowledge of the Flu and the Factors Affecting Their Decision to Get Flu Vaccines
Gönül Gökçay, Dogan Akca
doi: 10.5505/kjms.2022.67778  Sayfalar 192 - 200

4.
Resveratrol’ün Gram-pozitif ve Gram-negatif Bakteriler Üzerindeki Antibakteriyel ve Antibiyofilm Aktiviteleri
The Antibacterial and Antibiofilm Activities of Resveratrol on Gram-positive and Gram-negative Bacteria
Murat Karamese, Yalcin Dicle
doi: 10.5505/kjms.2022.76743  Sayfalar 201 - 206

5.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Koronavirüs Anksiyetesi ve Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relationship Between Coronavirus Anxiety and Attitudes Towards the COVID-19 Vaccination in Students from Vocational School of Health Services
Ayşe Gül Parlak, Şafak Aydın
doi: 10.5505/kjms.2022.65391  Sayfalar 207 - 214

6.
Küçük hücre Dışı Akciğer Karsinomlarında Tümörün Farklı Örnekleme Prosedürlerine Göre PD-L1 Immünohistokimyasal Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Hücre Blokları PD-L1 Değerlendirilmesinde Kullanılabilir mi?
Analysis of PD-L1 Immunohistochemistry Results for Different Sampling Procedures of Non-small Cell Lung Carcinoma. Can We Use Cell Blocks for Evaluation of PD-L1?
Esin Kaymaz, Haldun Umudum
doi: 10.5505/kjms.2022.65390  Sayfalar 215 - 222

7.
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri İsteğe Bağlı Düşüğü Etkiliyor mu? Hastane Odaklı Kesitsel Bir Çalışma
Do Social Determinants of Health Affect Discretionary Abortion? A Hospital Focused Cross-sectional Study
Ülkü Ayşe Türker Aras, Burcu Dinçgez Çakmak, Binali Çatak
doi: 10.5505/kjms.2022.48108  Sayfalar 223 - 226

8.
Orta ve Yüksek Olasılıklı Koledokolitiazis Hastalarında Endosonografinin Rolü
The Role of Endosonography in Patients With Moderate and High Probability of Choledocholithiasis
Rasim Eren Cankurtaran, Zahide Şimşek, Yusuf Coşkun
doi: 10.5505/kjms.2022.45389  Sayfalar 227 - 232

9.
Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsinin Tedavi Başarısında Yoğun Ağrı Yönetiminin Önemi
The Importance of Intense Pain Management for the Treatment Success of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
Deniz İpek
doi: 10.5505/kjms.2022.35336  Sayfalar 233 - 236

10.
Sağlık Profesyonellerinin Kan Transfüzyon Uygulamaları, Saklanması, Klinik Kullanımı ve Reaksiyonları Hakkında Bilgi Düzeyi
Knowledge of Health Professionals on Blood Transfusion Practices, Storage, Clinical Use and Reactions
Yeşim Uygun Kızmaz, Mehmet Emirhan Işık, Cenk İndelen
doi: 10.5505/kjms.2022.65481  Sayfalar 237 - 241

11.
Yüksek Rakımda Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu ile 25-Hidroksivitamin D Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Relation Between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and 25-Hydroxyvitamin D Levels in Patients at High Altitude
Kağan Tur, Eray Atalay
doi: 10.5505/kjms.2022.82856  Sayfalar 242 - 246

12.
Subklinik Hipotiroidi QRS ve P Dalgası Aksını Değiştirir mi?
Does Subclinical Hypothyroidism Alter the Axis of QRS and P Waves?
Timor Omar, Metin Çağdaş, Mahmut Yesin, Doğan Ilis, Muammer Karakayalı, İnanc Artac, Mustafa Avcı, Hikmet Utku Odman, Yavuz Karabağ, Ibrahim Rencüzoğulları
doi: 10.5505/kjms.2022.87846  Sayfalar 247 - 251

13.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimde Kullanılan Çevrimiçi Araçlar ve Öğretim Yöntemlerinde Hemşirelik Öğrencilerinin Motivasyon ve Tutumları: Kesitsel Bir Çalışma
Online Tools and Instructional Methods Used in Distance Learning on the Motivation and Attitudes of Nursing Students During COVID-19 Pandemic: A Cross-sectional Study
Arife Şanlıalp Zeyrek, Özlem Fidan, Sümeyye Arslan
doi: 10.5505/kjms.2022.66743  Sayfalar 252 - 260

14.
Mitral Anüler Kalsifikasyon ile CRP/albümin Oranı Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Mitral Annular Calcification and CRP/albumin Ratio
Kürşat Akbuğa, Hatice Kayıkcıoğlu
doi: 10.5505/kjms.2022.56833  Sayfalar 261 - 264

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
15.
Karaciğer Hidatik Kistinin Ciddi Bir Komplikasyonu: Karın İçi Rüptür
A Serious Complication of Liver Hydatid Cyst: Intra-abdominal Rupture
Tolga Kalaycı, Serkan Tayar
doi: 10.5505/kjms.2022.42103  Sayfalar 265 - 269

DERLEME
16.
Voleybol Oynamanın Bilişsel Yararları: Sistematik bir Derleme
The Cognitive Benefits of Playing Volleyball: A Systematic Review
Evrim Gökçe, Emel Gunes, Erhan Nalçacı
doi: 10.5505/kjms.2022.90008  Sayfalar 270 - 280

17.
Geçmişten Bugüne, SARS-CoV-2 Enfeksiyonun Epidemiyolojisi ve Tedavi Yolları: Derleme
Past to Present, Epidemiology of SARS-CoV-2 Infection and Ways of Treatment: A Review
Orhan Uluçay, Elif Altunkülah, Ünal Alkaşi
doi: 10.5505/kjms.2022.90757  Sayfalar 281 - 291

EDITÖRE MEKTUP
18.
İnfantil Melanotik Nöroektodermal Tümörü
Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy
Mustafa Özay
doi: 10.5505/kjms.2022.45144  Sayfa 292
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git