Kafkas J Med Sci: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - Nisan 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Başvuran Hastalarda Optik Sinir Kılıf Çapının Ultrasonografi ile İncelenmesi: Pilot Çalışma
The Ultrasound Examination of the Optic Nerve Sheath Diameter in the Patients Presenting with Carbon Monoxide Poisoning: A pilot study
Emel Altıntaş, Sertaç Güler, Hayri Ramadan
doi: 10.5505/kjms.2023.04820  Sayfalar 1 - 5

3.
Şırnak İlinde Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopi Bulguları: Retrospektif Çalışma
Lower Gastrointestinal System Endoscopy Findings in Şırnak: A Retrospective Study
Selma Demirbaş Yüceldi
doi: 10.5505/kjms.2023.78553  Sayfalar 6 - 10

4.
Denizli Kuzey Kırsalında Bartonella hanselae Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Bartonella hanselae Seroprevalence in the Northern Countryside of Denizli Province
Yüksel Akkaya, Çağrı Ergin
doi: 10.5505/kjms.2023.02700  Sayfalar 11 - 17

5.
Status Epileptikusta Olan ve Olmayan Epilepsi Tanılı Hastalarda Serum Malondialdehit ve Paraoksonaz-1 Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of Serum Malondialdehyde and Paraoxonase-1 Levels in Patients with Epilepsy with and without Status Epilepticus
Ahmet Dündar, Demet Arslan, Gülsüm Çelik Uysal, Ahmet Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2023.26566  Sayfalar 18 - 23

6.
Bir Devlet Hastanesinin Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniğinde Takipli Hastalarda Tanı Değişimlerinin İncelenmesi
Analysis of Diagnosis Changes in Patients Followed Up by the Child and Adolescent Psychiatry Clinic in a State Hospital
Mutlu Muhammed Özbek, Remzi Oğulcan Çıray, Uğur Eray, Çağatay Ermiş, Doga Sevincok
doi: 10.5505/kjms.2023.68889  Sayfalar 24 - 31

7.
Kars/Digor İlçesinde Yaşayan 15–49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Hakkında Eğitim Öncesi ve Sonrası Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Attitudes of Married Women Aged 15- 49 Living in Kars/Digor District About Family Planning Before and After the Training
Nazlı Akar, Sevda Eliş Yıldız
doi: 10.5505/kjms.2023.39112  Sayfalar 32 - 38

8.
Açıklanamayan İnfertilitesi Olan Kadınlarda Klomifen Sitratın Gonadotropin Tedavisine Karşı Maliyet Etkinliği
The Cost-effectiveness of Clomiphene Citrate Against Gonadotropin Therapy in Women with Unexplained Infertility
Meryem Kuru Pekcan, Nilüfer Akgün, Hasan Ulubasoglu, Refik Ersin Eroğlu, Yasemin Tasci
doi: 10.5505/kjms.2023.97992  Sayfalar 39 - 44

9.
Çocuk Acil Serviste Göğüs Ağrılı Çocuk Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Chest Pain in the Pediatric Emergency Department: Evaluation of Clinical and Laboratory Findings of Patients
Hale Çitlenbik, Aslı Şener
doi: 10.5505/kjms.2023.80588  Sayfalar 45 - 50

10.
Vücut Paketçileri İçin Tanısal Parametreler
Diagnostic Parameters for Body Packers
Kemal Şener, Ertuğrul Altuğ, Nazife Didem Hanoğlu, Gökhan Eyüpoğlu, Ramazan Güven
doi: 10.5505/kjms.2023.34022  Sayfalar 51 - 56

11.
Künt Toraks Travmalı Hastaların Takibinde Toraks Ultrasonografisinin Tanısal Önemi
Diagnostic Importance of Lung Ultrasonography in the Follow-up of Patients with Blunt Chest Trauma
Güntuğ Batıhan
doi: 10.5505/kjms.2023.93357  Sayfalar 57 - 61

12.
Akciğer Kanserli Hastalarda Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde Difüzyon MR Görüntüleme
Diffusion MR Imaging in Evaluation of Treatment Response in Patients with Lung Cancer
Melike Şener Sorgun, Feray Aras, Cihan Göktan, Deniz Özel
doi: 10.5505/kjms.2023.47640  Sayfalar 62 - 70

13.
Acil Servise Hipertansif Atak Şikâyeti ile Başvuran Hastaların Antihipertansif Tedaviye Uyumu ve Başvuru Sıklığını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Admission Frequency and Compliance with Antihypertensive Treatment of Patients Presenting to the Emergency Department with Hypertensive Attack
Atakan Yılmaz, Üzeyir Çimen, Canan Uluoğlu, Yeşim Kınacı Çimen, Alten Oskay, Murat Seyit, Mert Özen, İbrahim Türkçüer, Gizem Oncel Yel, Mehmet Ulutürk, Aykut Kemancı
doi: 10.5505/kjms.2023.28000  Sayfalar 71 - 77

14.
Primer Hiperparatiroidi’li Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi
Review of Clinical and Laboratory Findings of Patients with Primary Hyperparathyroidism by the Literature
Suat Şen, Fettah Acıbucu, Asım Tekın, Neşe Bülbül, Ekin Yiğit Köroğlu
doi: 10.5505/kjms.2023.59319  Sayfalar 78 - 81

15.
Fleksible Üreteroskopik Taş Cerrahisinde Erişim Kılıfı Kullanımı Postoperatif Geç Dönemde Taşsızlık Oranını Etkiliyor mu?
Does the Use of an Access Sheath in Flexible Ureteroscopic Stone Surgery Affect the Stone-Free Rate in the Late Postoperative Period?
Ümit Yıldırım, Mehmet Uslu, Mehmet Ezer, Bumin Ors
doi: 10.5505/kjms.2023.81489  Sayfalar 82 - 86

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
16.
Akut Miyeloid Lösemi (M4)/Hiperlökositoz ile Kendini Gösteren Miyeloid Sarkom, 47,XX + mar Vakası
Acute Myeloid Leukemia (M4)/Myeloid Sarcoma Presenting with Hyperleukocytosis, 47,XX + mar Case
Mustafa Özay
doi: 10.5505/kjms.2023.04935  Sayfalar 87 - 90

DERLEME
17.
Kanser Tedavisine Yeni Bir Ekstrakromozomal Yaklaşım Hipotezi
The Hypothesis of a New Extrachromosomal Approach to Cancer Treatment
Abdullah Doğan
doi: 10.5505/kjms.2023.99076  Sayfalar 91 - 99

18.
Göz Ardı Edilen Tanı: Prenatal Depresyon
Underrated Diagnosis: Prenatal Depression
Özgür Koçak, Sabina Koçak
doi: 10.5505/kjms.2023.21033  Sayfalar 100 - 108

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git