Kafkas J Med Sci: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Tekrarlayan Erken Gebelik Kayıplarına Yaklaşım
Approach to Recurrent Early Pregnancy Loss
Rulin Deniz, Yakup Baykuş, Ebru Çelik Kavak
doi: 10.5505/kjms.2016.15010   2016; 6 - 2 | Sayfalar 130 - 137

2.
Osteoartrit
Osteoarthritis
Ali Bilge, Ragıp Gökhan Ulusoy, Sefer Üstebay, Ömür Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2016.82653   2018; 8 - 50 1 | Sayfalar 133 - 142

3.
Diabetes Mellitus Tip 2’de İnkretin Temelli Tedaviler
Incretin Based Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus
Uğur Alp Göksu, Aysun Ünal
doi: 10.5505/kjms.2017.94830   2017; 7 - 2 | Sayfalar 174 - 180

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi
Hypocalcemia Following Total Thyroidectomy
Fatih Çiftci
doi: 10.5505/kjms.2017.82542   2018; 8 - 50 1 | Sayfalar 36 - 44

DERLEME
5.
Böbrek Ultrason Elastografisi: Derleme
Kidney Ultrasound Elastography: Review
Mahmut Duymuş, Mehmet Sait Menzilcioğlu, Mustafa Gök, Serhat Avcu
doi: 10.5505/kjms.2016.60490   2016; 6 - 2 | Sayfalar 121 - 129

TAM DERGI
6.
Tam dergi
Full issue

2016; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
7.
Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
An Overview of Vaccine Rejection and Review of Literature
Hayrunnisa Bekis Bozkurt
doi: 10.5505/kjms.2018.12754   2018; 8 - 1 | Sayfalar 71 - 76

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Ozon, Kantaron, Kekik ve Gül Yağlarının Bazı Patojenik Mikroorganizlara Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
The Determination of the Antibacterial Activities of Rose, Thyme, Centaury and Ozone Oils against Some Pathogenic Microorganisms
Cigdem Eda Balkan, Murat Karamese, Demet Celebi, Sabiha Aydogdu, Yalcin Dicle, Zeki Calik
doi: 10.5505/kjms.2016.87587   2016; 6 - 1 | Sayfalar 18 - 22

9.
Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Östrus Siklusunun Değişik Evrelerinde Ovaryum ve Uterus Dokularında Mast Hücrelerinin Dağılımının Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Streptozotocin-Induced Diabetic that Histochemical and Immunohistochemical Examination of Mast Cells Distribution in Ovary and Uterus During Different Stages of Estrous Cycle in Rats
Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtaş
doi: 10.5505/kjms.2016.30074   2016; 6 - 1 | Sayfalar 29 - 37

10.
Blefaropitoz Tedavisinde Frontal Askı Materyalleri: Klinik Sonuçlar
Frontalis Suspension Materials For The Treatment Of Blepharoptosis: Clinical Results
Adem Gül, Mustafa Duran, Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Ümit Beden
doi: 10.5505/kjms.2016.34654   2016; 6 - 1 | Sayfalar 14 - 17

TAM DERGI
11.
Tam Dergi
Full issue

2016; 6 - 3 | Sayfalar 149 - 218
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
Smart Klemp İle Sünnet Tekniği
Circumcision Technique With Smart Clemp
Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu
doi: 10.5505/kjms.2016.47855   2016; 6 - 3 | Sayfalar 169 - 174

TAM DERGI
13.
Tam Dergi
Full issue

2018; 8 - 1 | Sayfalar I - II

14.
Tam Dergi
Full issue

2017; 7 - 1 | Sayfalar I - II

15.
Tam Dergi
Full issue

2016; 6 - 2 | Sayfalar 76 - 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Levotiroksin Sodyum Tedavisi Alan Hipotiroid Hastalarda 25-Hidroksi-Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of 25-Hydroxy-Vitamin D Levels in Hypothyroid Patients Receiving Levothyroxine Sodium Therapy
Harun Düğeroğlu, Yasemin Kaya
doi: 10.5505/kjms.2018.95914   2018; 8 - 2 | Sayfalar 94 - 98

17.
Alanı Sağlıkla İlgili Olmayan Akademisyenlerin Serviks Kanserine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Farkındalığının İncelenmesi
The Study of the Knowledge levels and Awareness of the academicians who are not in the field of health in relation to Cervical Cancer
Özlem Karabulutlu, Türkan Pasinlioğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.40326   2016; 6 - 3 | Sayfalar 175 - 180

TAM DERGI
18.
Tam Dergi
Full issue

2017; 7 - 2 | Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
Gastrointestinal Poliplerin Boyutları, Lokalizasyonu ve Histopatolojik Tiplerine Göre Değerlendirilmesi; Bir Yıllık Periyod
Evaluation of Gastrointestinal Polyps According to Their Size, Localization and Histopathologic Types; Annual Period
Havva Erdem
doi: 10.5505/kjms.2017.07269   2018; 8 - 50 1 | Sayfalar 13 - 21

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
20.
Nitrojen bazlı gübreye mesleki maruziyet: Ağır bir irritant kontakt dermatit olgusu
Occupational exposure to the nitrogen based fertilizer: A severe case of irritant contact dermatitis
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy
doi: 10.5505/kjms.2016.59354   2016; 6 - 1 | Sayfalar 62 - 63

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git