Ayak Arkus Açısı ve Ayak Uzunluğu Arasındaki İlişki [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 172-177 | DOI: 10.5505/kjms.2018.81557  

Ayak Arkus Açısı ve Ayak Uzunluğu Arasındaki İlişki

Bilge İpek Torun1, Nurdan Çay2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Ayak morfolojisinin ve antropometrisinin ayağın biyomekanik ölçümleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Ayak morfolojisine katkıda bulunan esas ark olan medial longitudinal ark (MLA), ön ayak ve arka ayak arasında elastik bir bağlantı sağlar. Pes kavus ve pes planus gibi spesifik olarak MLA’dan kaynaklanan problemler ve dizilim bozuklukları, sonuçta alt ekstremite kaslarının ve eklemlerinin işlevini etkiler. Biz bu çalışmamızda radyografiler üzerinden ölçümler yaparak MLA’nın ayak uzunluğuyla olan ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: 18–80 yaş aralığındaki (erkek: 18–75, kadın: 18– 80) 106 kişiye (70 erkek, 36 kadın) ait 212 adet (106 sağ, 106 sol) basarak çekilmiş lateral ayak grafisi geriye dönük olarak değerlendirildi. 18 yaşın altında ya da 80 yaşın üstünde olan, ayağında geçirilmiş travma veya cerrahi bulgusu, yer kaplayan lezyon ya da ayak kemiklerinde herhangi bir deformite bulunan kişilerin grafileri değerlendirme dışında bırakıldı. Grafilerde ayağın kemik boyu ve MLA’yı değerlendirmek üzere kalkaneal eğim açısı ve calcaneus - 1. metatars açısı ölçüldü. Ölçümlerden elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama ayak kemik boyu kadınlarda 237,5 mm (216,5– 256,7 mm), erkeklerde 264,1 mm (205,0–293,6 mm) olarak ölçüldü. Ortalama kalkaneal eğim açısı 18,2o (2,7o–31,4o), calcaneus - 1. metatars açısı 140,2o (119,5o–159,8o) olarak ölçüldü. Her iki cinste de ayak kemik boyu ve açılar arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu (hem kalkaneal eğim açısı hem calcaneus - 1. metatars açısı için p<0,01). Kalkaneal eğim açısı ve calcaneus - 1. metatars açısı arasında da anlamlı ilişki bulundu (p<0,01).
Sonuç: Ayak morfolojisiyle ilişkili olan denge, yürüyüş, tek veya çift ayak üstünde durma, zıplama, çömelme gibi fonksiyonlar üzerinde etkili olduğu bilinen MLA’nın her iki cinste de ayak uzunluğuyla ilişkili olduğu bulundu. Bu durum büyük ayağa sahip kişilerde pes planus’a yatkınlığın daha çok olacağının öngörülmesi sonucunu doğurur.

Anahtar Kelimeler: medial longitudinal ark, ayak uzunluğu; arcus pedis


Relationship Between the Angle of the Foot Arch and the Length of the Foot

Bilge İpek Torun1, Nurdan Çay2
1Ankara Yıldırım Beyazıt University Medical Faculty, Department of Anatomy, Ankara, Turkey
2Ankara Yıldırım Beyazıt University Medical Faculty, Department of Radiology, Ankara, Turkey

Aim: Foot morphology and anthropometry are known to be associated with biomechanical measurements of foot. The medial longitudinal arch (MLA), which is the main arch contributing to the foot morphology, provides an elastic connection between the forefoot and hindfoot. Problems and alignment disorders, specifically caused by MLA, such as pes cavus and pes planus, ultimately affect the functions of the muscles and joints of the lower extremity. In this study, we aimed to investigate the relation between MLA and bony-length of foot by making measurements on radiographs.
Material and Method: 212 (106 right and 106 left sides) weightbearing lateral x-ray images of 106 patients (36 females, 70 males) aged between 18–80 (m: 18–75, f: 18–80) were evaluated. Images of the patients aged under 18 or above 80, with any sign of trauma or surgery, space-occupying lesion of foot or deformity of foot bones were excluded. The maximal bony-length of the foot and in order to evaluate the medial longitudinal arch (MLA) the angle between the calcaneus and the 1st metatarsal bone and calcaneal inclination angle were measured on the x-ray images. The results were evaluated statistically.
Results: The mean bony-length of the foot was measured as 237.5 mm (216.5–256.7 mm) in females and 264.1 mm (205.0–293.6 mm) in males. The mean respective calcaneal inclination angle and the angle between the calcaneus and the 1st metatarsal bone were measured as 18.2o (2.7o–31.4o) and 140.2o (119.5o–159.8o). In both gender there was a significant correlation between the bonylength of foot and angles (p<0.01 for both angles). There was also found a significant correlation between calcaneal inclination angle and the angle between the calcaneus and the 1st metatarsal bone (p<0.01).
Conclusion: MLA, known to be effective on functions such as balance, walking, standing on one or two feet, jumping and squatting, which are associated with foot morphology, was found to be related to foot length in both gender. This results in a prediction of predisposition to the pes planus in people with large feet.

Keywords: medial longitudinal arch, foot length; foot arch


Bilge İpek Torun, Nurdan Çay. Relationship Between the Angle of the Foot Arch and the Length of the Foot. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 172-177

Sorumlu Yazar: Bilge İpek Torun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git