Kafkas J Med Sci: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Nar Kabuğu Ekstresinin Sıçanlarda Paklitakselle İndüklenen Primer Nöron Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi
Protective Effects of Pomegranate Peel Extract on Paclitaxel Induced Primary Neuron Damage in Rats
Muhammed Yayla, Damla Çetin, Çağlar Demirbağ, Pınar Aksu Kılıçle
doi: 10.5505/kjms.2018.17136  Sayfalar 149 - 157

3.
Diyabetik Maküla Ödeminde Unilateral ve Bilateral Uygulanan İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Anatomik ve Görsel Sonuçları
Anatomical and Visual Outcomes of Unilateral and Bilateral Intravitreal Ranibizumab Treatment Applied in Diabetic Macular Edema
Erdinc Bozkurt, Osman Öndaş
doi: 10.5505/kjms.2018.60590  Sayfalar 158 - 164

4.
Pioglitazon Sıçanlarda Yüksek Sükrozla Başlatılmış Metabolik Sendromda Böbrekteki Oksidatif Stresi Azaltır
Pioglitazone Reduces Oxidative Stress in Kidney Against High Sucrose Diet-Induced Metabolic Syndrome in Rats
Ayca Bilginoglu Kara
doi: 10.5505/kjms.2018.71224  Sayfalar 165 - 171

5.
Ayak Arkus Açısı ve Ayak Uzunluğu Arasındaki İlişki
Relationship Between the Angle of the Foot Arch and the Length of the Foot
Bilge İpek Torun, Nurdan Çay
doi: 10.5505/kjms.2018.81557  Sayfalar 172 - 177

6.
Kronik Otitis Media ve Alerjik Rinit Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Chronic Otitis Media and Allergic Rhinitis
Yavuz Güler, Rukiye Güler, Alper Şen, Kadir Özdamar, Esra Aycan Üstyol
doi: 10.5505/kjms.2018.34713  Sayfalar 178 - 182

7.
Meme Hastalıkları Miyoma Uteri Birlikteliği
Breast Diseases and Myoma Uteri Co-Occurness
Funda Dinç Elibol, Sezen Bozkurt Köseoğlu
doi: 10.5505/kjms.2018.90582  Sayfalar 183 - 189

8.
Mesane Kanseri Nedeniyle Transüretral Rezeksiyon Yapılan 177 Olgunun Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of 177 Cases Treated with Transurethral Resection
Erkan Hirik, Mecdi Gürhan Balcı
doi: 10.5505/kjms.2018.55798  Sayfalar 190 - 193

9.
Açık Spinal Disrafizm Nedeniyle Opere Olan Yenidoğanlarda Komorbid Durumlar ve Bunların Gebelikte Folik Asit Kullanımıyla İlişkisinin Retrospektif İncelenmesi
Comorbid Conditions in Newborn Operated Due to Open Spinal Dysraphism and Retrospective Evaluation of Relation Between These Situations with Folic Acid Usage During the Pregnancy
Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
doi: 10.5505/kjms.2018.60486  Sayfalar 194 - 202

10.
Nazofarenks Punch Biyopsi Sonuçlarının Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Nasopharynx Punch Biopsy Results
Selçuk Güneş, Mustafa Çelik, Burak Olgun, İrem Özen, Hüseyin Avni Ulusoy
doi: 10.5505/kjms.2018.38039  Sayfalar 203 - 206

11.
Türk Toplumunda Foramen Magnum ve Kafa Tabanındaki Oluşumların İlişkileri
Relations Between Foramen Magnum and Associated Structures Located Within the Skull Base of the Turkish Population
Burcu Erçakmak, Alper Vatansever
doi: 10.5505/kjms.2018.93276  Sayfalar 207 - 213

12.
Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi
Radiographic Examination of Talocrural Joint Morphometry in Individuals with Normal Joint Anatomy
Muhammet Bora Uzuner, Mustafa F. Sargon, Ferhat Geneci, Mert Ocak, İbrahim Tanzer Sancak, Deniz Demiryürek, Burak Bilecenoğlu
doi: 10.5505/kjms.2018.55476  Sayfalar 214 - 221

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
13.
Primer Sezaryen Sırasında Adneksial Torsiyon ve İnfundibulo-Pelvik Ligament Yokluğu: Vaka Sunumu
Adnexial Torsion and Infundibulo-Pelvic Ligament Absence During Primary Caesarean: Case Report
Gülten Sağır, Bakiye Akbaş, Özgür Özdemir
doi: 10.5505/kjms.2018.23540  Sayfalar 222 - 226

14.
Klippel-Feil Sendromu ile Bağlantılı Doğumsal Brakiyal Pleksus Hasarı Olgusu
A Case of Obstetrical Brachial Plexus Injury Associated with Klippel-Feil Syndrome
Yeşim Garip, Bledjan Çuni, Özgül Bozkurt Tuncer
doi: 10.5505/kjms.2018.38247  Sayfalar 227 - 231

DERLEME
15.
Genom Düzenlemede CRISPR/Cas9 Çağı ve Lösemideki Uygulamaları
CRISPR/Cas9 Age in Genome Editing and Leukemia Applications
Nurcan Gümüş, Burçin Tezcanlı Kaymaz
doi: 10.5505/kjms.2018.94715  Sayfalar 232 - 248

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git