Kronik Otitis Media ve Alerjik Rinit Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 178-182 | DOI: 10.5505/kjms.2018.34713  

Kronik Otitis Media ve Alerjik Rinit Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yavuz Güler1, Rukiye Güler2, Alper Şen3, Kadir Özdamar3, Esra Aycan Üstyol4
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilimdalı, Şanlıurfa, Türkiye
4Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Bu çalışma alerjik riniti (AR) olan hastaların, kronik süpüratif otitis mediaya (KSOM) yakalanma açısından, sağlıklı bireylere göre daha fazla risk taşıyıp taşımadığını ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmaya ikinci basamak bir hastanenin Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniklerine başvuran ve gönüllü olan 676 hasta (402 kadın, 274 erkek) randomize olarak dahil edildi. Tüm gönüllülerin, alerjik rinit için skor (score for allergic rhinitis; SFAR) puanları ve otomikroskopik muayene bulguları kaydedildi. Hastalar alerjik rinit olup olmamasına göre AR (+) ve AR (-) olarak, kronik süpüratif otitis media olup olmamasına göre KSOM (+) ve KSOM (-) olarak gruplandırıldı. İstatistik analizlerin tümü için SPSS 21,0 versiyonu kullanıldı.
Bulgular: AR (+) hastaların %18,6’sı (n=22) KSOM (+) iken, AR (-) hastaların %28,7’si (n=160) KSOM (+) idi. Kronik süpüratif otitis media, AR (-) grupta, AR (+) gruba göre anlamlı bir şekilde daha fazla görüldü (p<0,026).
Sonuç: Alerjik rinit, kronik süpüratif otitis media etyolojisinde bir risk faktörü olarak görülmemektedir. Tam tersine alerjik rinit etyolojisinde rol oynayan faktörler, kronik süpüratif otitis mediaya karşı koruyucu etki gösteriyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: alerjik rinit, SFAR, kronik süpüratif otitis media, etyoloji; prevalans


Evaluation of the Relationship Between Chronic Otitis Media and Allergic Rhinitis

Yavuz Güler1, Rukiye Güler2, Alper Şen3, Kadir Özdamar3, Esra Aycan Üstyol4
1Balıklıgöl Public Hospital, Department of Ear Nose Throath, Sanliurfa, Turkey
2Şanlıurfa Training And Research Hospital, Department of Ear Nose Throath, Sanliurfa, Turkey
3Harran University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Şanlıurfa, Turkey
4Balıklıgöl Public Hospital, Department of Medical Biochemistry, Sanliurfa, Turkey

Aim: This study was planned for the purpose of revealing whether patients with allergic rhinitis (AR) carry a greater risk compared with healthy individuals in terms of developing chronic suppurative otitis media (CSOM).
Material and Method: 676 volunteer patients (402 female, 274 male) who were referred to the otorhinolaryngology (ENT) outpatient clinics of secondary care hospitals were randomly included in the study. The score for allergic rhinitis (SFAR) points and otomicroscopic examination findings of all the volunteers were recorded. The patients were grouped as AR (+) and AR (-) based on whether they had allergic rhinitis, and as CSOM (+) and CSOM (-) based on whether they had chronic suppurative otitis media. For all statistical analysis, SPSS version 21.0 was used. Results: While 18.6% of the AR (+) patients were KSOM (+), 28.7% of the AR (-) patients were KSOM (+). Chronic suppurative otitis media was seen significantly more in the AR (-) group compared with the AR (+) group (p<0.026).
Conclusion: Allergic rhinitis is not seen as a risk factor in the etiology of chronic suppurative otitis media. Conversely, the factors that play a role in the etiology of allergic rhinitis could be effective against chronic suppurative otitis media.

Keywords: allergic rhinitis, SFAR, chronic suppurative otitis media, etiology; prevalence


Yavuz Güler, Rukiye Güler, Alper Şen, Kadir Özdamar, Esra Aycan Üstyol. Evaluation of the Relationship Between Chronic Otitis Media and Allergic Rhinitis. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 178-182

Sorumlu Yazar: Yavuz Güler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git