Türk Toplumunda Foramen Magnum ve Kafa Tabanındaki Oluşumların İlişkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 207-213 | DOI: 10.5505/kjms.2018.93276  

Türk Toplumunda Foramen Magnum ve Kafa Tabanındaki Oluşumların İlişkileri

Burcu Erçakmak1, Alper Vatansever2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Kafa tabanı ile ilgili olguların tanısında ve cerrahilerinde doğru bir yaklaşım için bölgenin normal anatomisini ve morfometrik ölçümlerini bilmek klinisyenler için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türk popülasyonunda Foramen Magnum (FM) ile Clivus’un ve ilgili yapıların morfometrik ölçümlerini değerlendirmek hedeflenmiştir.
Materyal ve Metot: Retrospektif olarak 313 hastanın baş ve boyun bölgelerinin bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) görüntüleri incelendi. Clivus uzunluğu (LoC), clivus ve FM’un arka kenarı arasındaki açı (C-FM), clivus’un arka yüzeyi ile, dens axis’in arka kenarı arasındaki açı (C-D), FM’un antero-posterior çapı (FMap), FM’un lateral kenarları arasındaki en geniş transvers mesafe (FMt) ve FM alanı (FMa) ölçüldü. Bulgular: Sırasıyla LoC, C-FM, C-D, FMap, FMt ve FMa’nın ortalama değerleri kadın hastalarda 32,1±3,4 mm, 153,46°±9,13, 140,61°±11,93, 34,72±2,57 mm, 29,25±2,1 mm ve 733,26±102,09 mm2 iken erkek hastalarda 35,2±4 mm, 149,93°±8,6, 141,28°±10,33, 36,29±2,89 mm, 30,79±2,27 mm ve 800,12±110,62 mm2 olarak ölçüldü.
Sonuç: Kafa tabanı ile ilgili yapılara ait ölçümler BTA ile kolay bir şekilde değerlendirilebilir. Bu ölçümler klinisyenler için tanı ve tedavi için büyük önem taşımaktadır ancak toplumlar arası farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kafa tabanı, foramen magnum; anatomi


Relations Between Foramen Magnum and Associated Structures Located Within the Skull Base of the Turkish Population

Burcu Erçakmak1, Alper Vatansever2
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Ankara, Turkey
2Balikesir University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Balikesir, Turkey

Aim: For reliable diagnosis and surgical approach, a fundamental knowledge of the normal anatomy and the morphometric measurements of the skull base are important to the clinicians. The aim of this study is to evaluate the morphometric dimensions of Foramen Magnum (FM) and clivus with respect to the related structures of Turkish population.
Material and Method: 313 patients’ computed tomography angiography (CTA) image series of head and neck region was examined retrospectively. Length of the clivus (LoC), angle between the clivus and posterior margin of FM (C-FM), angle between the line along the posterior surface of the clivus and the other line along the posterior side of the dens of axis (C-D), antero-posterior diameter of the FM (FMap), largest transvers distance between lateral margins of the FM (FMt) and the area of the FM (FMa) were measured.
Results: The mean values of LoC, C-FM, C-D, FMap, FMt and FMa in female group are 32.1±3.4 mm, 153.46°±9.13, 140.61°±11.93, 34.72±2.57 mm, 29.25±2.1 mm and 733.26±102.09 mm2 respectively. And also the mean values of LoC, C-FM, C-D, FMap, FMt and FMa in male group are 35.2±4 mm, 149.93°±8.6, 141.28°±10.33, 36.29±2.89 mm, 30.79±2.27 mm and 800.12±110.62 mm2 respectively. Conclusion: Parameters of the structures related to the skull base, especially the FM can easily be evaluated using CTA.

Keywords: skull base, foramen magnum; anatomy


Burcu Erçakmak, Alper Vatansever. Relations Between Foramen Magnum and Associated Structures Located Within the Skull Base of the Turkish Population. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 207-213

Sorumlu Yazar: Burcu Erçakmak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git