Nar Kabuğu Ekstresinin Sıçanlarda Paklitakselle İndüklenen Primer Nöron Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 149-157 | DOI: 10.5505/kjms.2018.17136  

Nar Kabuğu Ekstresinin Sıçanlarda Paklitakselle İndüklenen Primer Nöron Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi

Muhammed Yayla1, Damla Çetin1, Çağlar Demirbağ2, Pınar Aksu Kılıçle3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Kars
2Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tekirdağ
3Kafkas Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Potansiyel bir anti-karsinojen olan nar kabuğunun kemoterapötikler ile tedavisinin tedaviyi desteklediği ve daha güçlü anti kanser etki oluştuğu gösterilmiştir. Ancak nar kabuğunun kanser kemoterapisine bağlı gelişebilecek nörotoksisiteye karşı nasıl bir etki göstereceği konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Çalışmamızda güçlü antioksidan olan nar kabuğunun sıçanlarda paklitaksel ile indüklenen primer nöron hasarındaki etkilerini biyokimyasal ve moleküler analizler ile ortaya koymayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Yeni doğan sıçan yavrularından elde edilen primer nöron hücre kültüründe paklitaksel toksisitesi indüklendi. PPE 200, 300 ve 400 mg/ml dozlarında koruyucu etki için paklitakselden 2 saat önce uygulandı.
Bulgular: Hücre canlılığı için yapılan MTT analizinde paklitaksel 24 saat sonunda nöron hasarı oluşturarak hücre canlılığını azaltmıştır. PPE ise tüm dozlarda anlamlı bir şekilde paklitaksel toksisitesini önleyerek hücre canlılığını korumuştur. PPE bu etkilerini oksidatif stresi azaltarak, antioksidan kapasiteyi artırarak ve aynı zamanda pro-inflamatuar sitokin olan TNF-α eksresyonunu ve apoptotik proteinler olan caspase 9 ve 3 ekspresyonunu baskılayarak ortaya koymuştur.
Sonuç: PPE antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-apoptotik etkisi ile paklitaksele bağlı gelişen primer nöron hasarını önlemiştir.

Anahtar Kelimeler: apoptozis, nar; nöron; oksidatif stres; paklitaksel


Protective Effects of Pomegranate Peel Extract on Paclitaxel Induced Primary Neuron Damage in Rats

Muhammed Yayla1, Damla Çetin1, Çağlar Demirbağ2, Pınar Aksu Kılıçle3
1Kafkas University, School of Medicine, Medical Pharmacology, Kars, Turkey
2Trakya University, Faculty of Pharmacy, Analytical Chemistry, Tekirdag, Turkey
3Kafkas University, Faculty of Science, Molecular Biology, Kars, Turkey

Aim: The combination of chemotherapeutics and pomegranate peel extract has been shown to have a stronger anti-cancer effect. However, there is no information about how pomegranate peel extract will affect the neurotoxicity that may develop due to cancer chemotherapy. In this study, we aimed to the effects of strong antioxidant pomegranate peel extract on paclitaxel induced primary neuron damage in newborn rats by biochemical and molecular analysis.
Material and Method: Paclitaxel toxicity was induced in the primary neuron cell culture derived from newborn rats. PPE 200, 300 and 400 mg/ml doses were applied 2 hours before the paclitaxel for protective effect.
Results: In the MTT analysis, paclitaxel reduced cell viability by caused neuronal damage at the end of 24 hours. PPE has demonstrated significant protective effect on cell viability by preventing paclitaxel toxicity at all doses. PPE was demonstrated its effects by reducing oxidative stress, increasing antioxidant capacity, and also by suppressing the TNF-α expression which is pro-inflammatory cytokine, and caspase 9 and 3 expression which are apoptotic proteins.
Conclusion: PPE prevents primary neuron damage caused paclitaxel by its antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic effect.

Keywords: apoptosis, pomegranate; neuron; oxidative stress; paclitaxel


Muhammed Yayla, Damla Çetin, Çağlar Demirbağ, Pınar Aksu Kılıçle. Protective Effects of Pomegranate Peel Extract on Paclitaxel Induced Primary Neuron Damage in Rats. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(3): 149-157

Sorumlu Yazar: Muhammed Yayla, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git