İdiopatik Parkinson Hastalığında Tiyol-disülfid Homeostazisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(1): 39-45 | DOI: 10.5505/kjms.2020.03743  

İdiopatik Parkinson Hastalığında Tiyol-disülfid Homeostazisi

Aybala Neslihan Alagöz1, Nimet Uçaroğlu Can2, Hayrullah Yazar3, Sıdıka Sinem Taşdemir2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya

Amaç: İdiyopatik Parkinson Hastalığı (PH) santral sinir sisteminin belli bölgelerinde, ilerleyici nöron kaybı ile seyreden nörodejeneratif bir hastalıktır. Pek çok nörodejeneratif hastalığın etiyolojisinde rolü olan serbest radikallerinin etkilerini azaltmak ve oluşturdukları hasarları ortadan kaldırmak için; organizmalar, kompleks antioksidan sistemler geliştirmişlerdir. Parkinson Hastalığı’nda oksidatif stresin patofizyolojik bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, dinamik tiyol-disülfid homeostazisinin PH patofizyolojisinde bir oksidatif stres belirteci olarak oynadığı rolün ve hastalığın özellikleri ile ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir.
Materyal ve Metot: Bu çalışma 36 PH ve 22 sağlıklı kontrol ile yapılmıştır. Serumda Total Tiyol (TT) (μmol/L) ve Native Tiyol (NT) (μmol/L) ölçümleri yapılarak, tiyollerin bütüncül ölçümleri yapılmış ve yeni bir oksidatif belirteç olan tiyol/disülfid dengesi tespit edilmiştir.
Bulgular: NT düzeyleri hasta grubunda daha düşük bulundu (p<0,05). NT ve TT düzeyleri UPDRS skorları ile ve TT düzeyi H-Y evresi ile (-) ilişki içinde saptandı (p<0,05).
Sonuç: Tiyol-disülfid homeostazisinin oksidatif süreç lehine bozulduğunu düşündüren bu bulgular ile PH patofizyolojisinde ve ilerleyişinde bu mekanizmanın önemi vurgulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, tiyol, tiyol disülfid homeostazisi, oksidasyon, nörodejenerasyon


Thiol-disulfide Homeostasis in Idiopathic Parkinson’s Disease

Aybala Neslihan Alagöz1, Nimet Uçaroğlu Can2, Hayrullah Yazar3, Sıdıka Sinem Taşdemir2
1Kocaeli University Medicine Faculty, Neurology Department
2Sakarya University Medicine Faculty Education and Research Hospital, Neurology Department
3Sakarya University Medicine Faculty, Clinical Biochemistry Deparment

Aim: Idiopathic Parkinson’s Disease (PD) is a neurodegenerative disease caused by progressive neuronal degeneration in specific locations of the central nervous system. The organisms have developed complex antioxidant systems to regulate the effects and eliminate the damage of free radicals, which plays a role in the etiology of many neurodegenerative diseases. Oxidative stress is thought to play a pathophysiological role in PD. In this study, it was aimed to explore the role of dynamic thiol-disulfide homeostasis as an oxidative stress marker in PD pathophysiology as well as its relation with the characteristics of the disease.
Material and Method: The study was conducted with 36 PD patients and 22 healthy individuals. Total Thiol (TT) (μmol/L) and Native Thiol (NT) (μmol/L) were measured, total thiols were measured, and thiol/disulfide balance was detected as a new oxidative marker.
Results: NT values were found lower in PD group (p<0.05). NT and TT levels were found in (-) relation with UPDRS scores similar to TT level relation with H-Y stage (p<0.05).
Conclusion: Based on these findings indicating that thiol-disulfide homeostasis is disrupted in favor of the oxidative process, the importance of this mechanism in both PD pathophysiology and progress can be emphasized.

Keywords: Parkinson’s disease, thiol, thiol disulfide homeostasis, oxidation, neurodegeneration


Aybala Neslihan Alagöz, Nimet Uçaroğlu Can, Hayrullah Yazar, Sıdıka Sinem Taşdemir. Thiol-disulfide Homeostasis in Idiopathic Parkinson’s Disease. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(1): 39-45

Sorumlu Yazar: Aybala Neslihan Alagöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git